Herstructurering De Ooi

Zwaluw- en vleermuiskasten in de Ooi

  • 22-02-2019

In oktober 2018 zijn in de wijk de Ooi op diverse plaatsen zwaluw- en vleermuiskasten geplaatst. Dit heeft alles te maken met de sloop van de Pégé-woningen in de wijk.

Lees meer

Sloop gestart

  • 22-02-2019

De sloop van de eerste Pégé woningen is gestart. In totaal worden er in 2019, 2020 en 2021 95 verouderde eengezinswoningen gesloopt.

Lees meer

Verslag bewonersoverleg 21 november 2018

  • 22-02-2019

Op 21 november 2018 is weer een bewonersoverleg geweest. Het verslag hiervan is goedgekeurd in de vergadering van 20 februari 2019.

Lees meer

Huurdersavond 16 januari 2019

  • 17-01-2019

Op woensdagavond 16 januari was er een informatieavond voor alle bewoners van de nieuwe, levensloopbestendige, woningen in de wijk de Ooi.

Lees meer

Aanbieding nieuwe woningen

  • 19-11-2018

De eerste nieuwe woningen zijn aan de toekomstige bewoners aangeboden.

Lees meer