Direct naar inhoud
Medehuurder

Medehuurder

U bent huurder en wil een partner als medehuurder in laten schrijven? Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden.

Voorwaarden medehuurderschap

  • U voert minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijk huishouden met de huurder;
  • De persoon voor wie medehuurderschap wordt aangevraagd heeft geen betalingsachterstand bij ons;
  • U bent in het bezit van een geldig legitimatiebewijs en/of geldige verblijfsvergunning;
  • U heeft minimaal twee jaar uw hoofdverblijf in deze woning;
  • Er is geen sprake van een familiaire relatie.

De toestemming moet schriftelijk worden aangevraagd.

Toestemming aanvragen
U kunt hier het formulier voor aanvraag medehuurderschap downloaden.

Bij de aanvraag levert u de volgende stukken in:

  • Een historisch uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Hierop staat vermeld waar u heeft gewoond en hoelang u in uw huidige woning woont;
  • IBRI formulier van alle meerderjarige bewoners van 2016, niet van uw kinderen (verkrijgbaar bij de Belastingdienst) + kopie van meest recente inkomensspecificatie;
  • Bewijsstukken om een duurzame gemeenschappelijke huishouding aan te tonen, bijvoorbeeld kopieën van een gezamenlijke rekening (stuur een recente kopie en een kopie van 2 jaar geleden een samenlevingsovereenkomst of een verzekeringspolis op beide namen.

Pas nadat wij schriftelijk toestemming hebben gegeven en de huurovereenkomst is aangepast is het medehuurderschap een feit.

Voor een echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner hoeft geen medehuurderschap aangevraagd te worden. Zij zijn bij wet al medehuurder.

Naar top