Direct naar inhoud
Veranderingen in de woning, overnemen of niet?

Veranderingen in de woning, overnemen of niet?

Als u een woning van ons gaat huren die al bewoond is geweest, kan zich het volgende voordoen.

Overname
De huurder, die vertrekt, heeft een aantal wijzigingen aangebracht in de woning. Hij vraagt aan u, of u deze wijziging(en) wilt overnemen tegen een bepaalde vergoeding. Of u in dat geval een vergoeding wilt geven is helemaal uw zaak. Wij als verhuurder staan daarbuiten, wel vragen wij uw aandacht voor een aantal regels die wij bij overname toepassen.

Woonservice IJsselland beslist uiteindelijk in welke staat de woning aan u wordt verhuurd, dus met of zonder wijzigingen.

In incidentele gevallen kan het zijn dat wij de wijziging overnemen. Dat betekent dan dat wij de woning inclusief wijziging aan u verhuren. Daarvoor betaalt u dan een huurverhoging. In dat geval moet u dus geen vergoeding aan de vorige huurder betalen.

Voor overname komen alleen wijzigingen in aanmerking, die door de opzichter zijn goedgekeurd. U kunt dus het beste eerst bij ons informeren of een wijziging wel mag blijven zitten.

U bent nooit verplicht een overnamevergoeding te betalen.

Overeenkomst woninginventaris en overgenomen goederen
Wijzigingen in de woning worden opgenomen in de “overeenkomst woninginventaris en overgenomen goederen”. De overeenkomst moet u straks naast de huurovereenkomst ondertekenen. Daarin worden dan een aantal afspraken gemaakt over de overgenomen wijzigingen. De rechten en verplichtingen tussen u en ons worden daarbij vastgelegd. Uitgangspunt daarbij is dat Woonservice IJsselland niet beter wil worden van de voorzieningen, maar dat wij ook geen extra risico’s willen lopen. Deze risico’s komen voor uw rekening. In ieder geval wordt de bepaling opgenomen dat u een overgenomen voorziening bij het einde van de huurtijd ongedaan moet maken als de volgende huurder de voorziening niet wenst. Ook moet u de overgenomen voorziening zelf (laten) onderhouden.

De vertrekkende huurder heeft van Woonservice IJsselland een formulier ontvangen, waarop de eventuele overnames kunnen worden vastgelegd. Als u beiden een kopie heeft van het ingevulde formulier en als ook Woonservice IJsselland een exemplaar ontvangt, dan is het voor alle partijen duidelijk welke wijzigingen u wenst over te nemen.

Naar top