Direct naar inhoud

Woningruil

Wij bemiddelen niet bij woningruil maar ruilen is wel mogelijk. Hieronder kunt u lezen wat de stappen, mogelijkheden en voorwaarden zijn.

Bij woningruil gaat de nieuwe huurder een huurovereenkomst met ons aan voor tenminste één jaar.  De huurovereenkomst mag tijdens dit jaar niet opgezegd worden. Na dit jaar gaat de tijdelijke huurovereenkomst over in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De woningen moeten passend worden toegewezen aan de nieuwe huurder. Dat betekent dat de huishoudgrootte en het verzamelinkomen moeten passen bij de vastgestelde huurprijs van de nieuwe woning.

Stap  1: zoek een geschikte ruilpartner
Misschien kent u iemand waarmee u wilt ruilen. Zo niet, dan kunt u een advertentie plaatsen op de landelijke website www.woningruil.nl. Let op: alleen personen die op de huidige huurovereenkomst staan, kunnen woningruil aanvragen. Is er sprake van een ruil waar ook een andere woningcorporatie bij betrokken is, dan moet deze corporatie ook akkoord gaan met de ruil. 

Stap 2: vul het aanvraagformulier in
Vul het aanvraagformulier met uw ruilkandidaat in, print het uit en mail het ondertekende formulier naar algemeen@stwij.nl of stuur het ondertekend retour naar de Linie 1, 6982 AZ  Doesburg met alle bijlagen:

  • een historisch uittreksel uit de Basis Registratie Personen van uw gemeente waaruit blijkt hoe lang u, uw partner en uw kinderen/medebewoners in uw huidige woning wonen en hebben gewoond;
  • IBRI formulier van alle meerderjarige bewoners van 2018 of 2019, niet van uw kinderen (verkrijgbaar bij de Belastingdienst) + kopie van de meest recente inkomensspecificatie;
  • een ingevulde verhuurdersverklaring van uw verhuurder(s) over de afgelopen 5 jaar van u en uw partner.

Is het onderstaande van toepassing dan levert u daarnaast aan:

  • schriftelijke toestemming van uw bewindvoerder voor het huren van deze woning;
  • een kopie van een begeleidingsovereenkomst met een zorginstelling.

Wij nemen uw verzoek alleen in behandeling als het formulier met alle bijlagen compleet is. Dat betekent één complete aanvraag met alle bijlagen van beide ruilpartners.

Stap 3: Wij controleren of beide partijen aan de voorwaarden voldoen
Om toestemming te krijgen voor het ruilen, moeten beide partijen voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Er mag geen sprake zijn van huurachterstand;
  • Er mag geen sprake zijn van het veroorzaken van aantoonbare overlast aan omwonenden;
  • Voor woningen met een huur tot € 710,68 doen we een eerste check op passend toewijzen. Of de woning passend kan worden toegewezen is pas zeker als de opzichter de woning heeft bekeken en daarna de nieuwe huurprijs is vastgesteld;
  • Voor woningen met een huur vanaf € 710,68 geldt een inkomenseis van minimaal 4x de kale maandhuur.


Stap 4: De ruil gaat door

U ontvangt van ons een brief met daarin  toestemming tot woningruil,  de nieuwe huurprijs, een afspraak voor inspectie door onze opzichter en een afspraak voor het tekenen van de huurovereenkomst.

De nieuwe huurder betaalt aan ons:

  • de huur van de lopende maand

Na betaling (via PIN) vindt de ondertekening van de huurovereenkomst plaats.
Zijn beide verhuurders akkoord en alle administratieve zaken afgehandeld? Dan kunt u verhuizen. De standen van gas, elektriciteit en water geeft u zelf door aan de betreffende instanties.

Naar top