De huur opzeggen

U wilt uw huur opzeggen?
Bij ons kunt u de huur op elke werkdag van de maand opzeggen. Daarbij geldt een wettelijke opzegtermijn van één maand, maar u mag natuurlijk ook eerder opzeggen.
Als u eerder opzegt is er voor ons meer tijd om nieuwe huurders te zoeken. U heeft dan meer tijd om met de nieuwe huurders te bespreken of zij eventuele door u aangebrachte veranderingen in de woning willen overnemen. Dit kan in geval van overname in uw voordeel zijn.

Het opzeggen van de huur kan alleen schriftelijk gebeuren. Dit kunt u op verschillende manieren doen: aan de receptie door middel van het invullen van een huuropzeggingsformulier, per brief of hier het huuropzeggingsformulier downloaden. Hierna moet u het formulier uitprinten, ondertekenen en naar ons opsturen. Dit kan via de mail naar algemeen@wijwonen.nl of per post naar De Linie 1, 6982 AZ  Doesburg. Kiest u voor per brief versturen, wilt u dan ook het nummer van uw IBAN nummer en uw nieuwe adres vermelden? Houdt u er rekening mee dat de dag waarop uw brief bij ons binnenkomt, beschouwd wordt als de officiële datum van huuropzegging. U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van de opzegging.

De laatste dag dat u de woning huurt, moet op een werkdag vallen. Dat is nodig om de opzichter de gelegenheid te geven uw lege woning te inspecteren. Valt de laatste dag in het weekend, dan vindt de eindopname op maandag plaats en bent u nog tot en met  deze dag de huur verschuldigd.

Voordat u de woning oplevert, komt de opzichter in uw woning voor een eerste en tweede (eind)opname. Dit gebeurt in uw bijzijn of in het bijzijn van iemand die u schriftelijk machtigt om namens u bij de opname aanwezig te zijn.

In de schriftelijke bevestiging die u van ons ontvangt staan twee datums vermeld. Één van de voorinspectie en één voor de eindinspectie. Als een van deze datums u niet uitkomt neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op voor het maken van een andere afspraak. 

Opleveren van de woning
Over het algemeen stellen wij de volgende eisen waaraan uw woning moet voldoen als u deze verlaat:

De woning is geheel ontruimd
Dit betekent dat:

 • Alle tijdens de bewoning aangebrachte wijzigingen, waar vooraf geen schriftelijke toestemming voor is verleend, worden beoordeeld op kwaliteit en praktisch gebruik. Als deze als onvoldoende worden beoordeeld, moeten zij worden verwijderd (beoordeling door Woonservice IJsselland);
 • Alle ruimtes leeg moeten zijn (ook de berging).

De woning is geheel schoon achtergelaten 
Dit betekent dat:

 • Alle kasten, deuren, tegels en dergelijke vrij moeten zijn van stickers;
 • Plinten, kasten, schakelaars, stopcontacten, deuren en binnenkozijnen moeten schoon achtergelaten worden (ook binnenkanten van kasten en radiatoren);
 • Speciale aandacht voor het schoonmaken van de keuken en het sanitair, toiletpotten die van binnen niet schoon zijn (en te maken zijn), worden vervangen.

In de woning aangebrachte gaten
Mits voor normaal gebruik, dus beperkt, aangebracht, worden gaten in muren, plafonds e.d. geaccepteerd;

 • Gaten in kasten, deuren e.d. worden niet geaccepteerd;
 • Gaten die dienen te worden gerepareerd moeten netjes en in dezelfde structuur worden dichtgemaakt.

In de woning aangebrachte vloeren
Mits een goede ondervloer voor een eventuele andere bedekking en niet te hoog zijn aangebracht dan worden zeil, laminaat e.d. geaccepteerd, eventueel verwijderde plinten en dorpels dienen aanwezig te zijn. Indien niet acceptabel dienen zij te worden verwijderd, met terugplaatsing van dorpels, plinten en vervanging van te korte deuren (indien ingekort);

 • Plavuizen en tegelvloeren dienen te worden verwijderd (vloer “vloerbedekking gereed”);
 • Vloerbedekking dient inclusief lijmresten te worden verwijderd, zodat de vloer vlak en glad wordt achtergelaten (traptreden “vloerbedekking gereed”);

In de woning aangebrachte wandafwerking
Granol of andere structuur afwerking in verkeersruimtes, keuken en toilet wordt geaccepteerd mits van een fijne structuur en van een goede kwaliteit;

 • Andere wanden in de woning dienen vlak en glad te zijn afgewerkt (behangklaar);
 • Rails, indien van een goede kwaliteit, worden geaccepteerd;
 • Betimmering met schroten, steenstrips e.d. dienen te worden verwijderd (indien niet overgenomen);
 • Kunststof schroten worden niet geaccepteerd (brandgevaar) en kunnen dus niet worden overgenomen.

Schilderwerk in de woning
Schilderwerk aan binnenkozijnen, deuren en ramen van hout worden op kwaliteit beoordeeld en indien voldoende worden geaccepteerd;

 • Schilderwerk op radiatoren wordt alleen geaccepteerd indien dit vakkundig met radiatorenverf is aangebracht;
 • Schilderwerk op kunststof gevelkozijnen is niet toegestaan, op kunststof binnendeuren en binnenkozijnen mits van goede kwaliteit wordt geaccepteerd;
 • Aanrechtkastjes mogen niet worden geschilderd (anders bij het verlaten van de woning te vervangen).

Plafondafwerking
Betimmering met zelf aangebrachte gipsplaten, mits in goede staat, is acceptabel;

 • Alle plafonds in een lichte kleur op te leveren;
 • Donker gekleurde, beschimmelde, tempex of kunststof schroten plafonds worden niet geaccepteerd en kunnen dus ook niet worden overgenomen;
 • Houten schrootjes plafonds, respectievelijk balkenplafonds indien niet overgenomen dienen te worden verwijderd.

 Elektrische materialen

 • Schakelaars, stopcontacten e.d. moeten vrij van verf- en /of sauswerk en gaaf zijn;
 • Extra aansluitingen worden gecontroleerd op kwaliteit en veiligheid en indien akkoord worden deze geaccepteerd.

 Sleutels

 • De sleutels van kasten en binnendeuren moeten in de sloten zitten;
 • Vastgeschilderde of defecte sloten en sloten zonder sleutel dienen door nieuwe vervangen te zijn;
 • Voor buiten- en bergingsdeuren dienen 3 sleutels per slot aanwezig te zijn;
 • Bij gelijksluitende cilinders zijn in totaal minimaal 6 sleutels aanwezig.

Gas-, waterleiding en kachels

 • Zelf aangebrachte leidingen en kranen worden gecontroleerd op kwaliteit en effectiviteit en indien akkoord worden deze geaccepteerd;
 • De originele waterleidingen moeten zijn voorzien van kranen;
 • De originele gasleidingen moeten voorzien zijn van stoppen;
 • Gevelkachels, indien niet overgenomen, dienen inclusief leidingen te worden verwijderd.

 Centrale Verwarming

 • Een zelf aangebrachte cv installatie wordt gecontroleerd op kwaliteit en effectiviteit en indien akkoord wordt deze geaccepteerd;
 • De vulslang, handleiding cv, ontluchtings- en vulsleutel dienen op een goed zichtbare plaats in de woning te worden achtergelaten;        
 • Bij vorst de cv laten branden (op 15ºC.) in verband met bevriezingsgevaar.

 Tuinen

 • Gewijzigde of uitgebreide tegelterrassen en tegelpaden worden gecontroleerd op kwaliteit en indien goed gelegd worden deze geaccepteerd;
 • De tuin dient er goed onderhouden en opgeruimd uit te zien;
 • Er dient rekening mee gehouden te worden dat grote bomen, inclusief wortels, dienen te worden verwijderd;
 • Tuinen dienen te zijn ingericht als tuin en niet als parkeerplaats;
 • Schuttingen, schuurtjes, vijvers, struiken e.d. kunnen, mits goed van kwaliteit, door de nieuwe huurder worden overgenomen.

Deuren

 • Gewijzigde binnendeuren zullen worden beoordeeld op kwaliteit door Woonservice IJsselland;
 • Deuren met onvoldoende kwaliteit worden niet overgenomen.

Herstellingen
Voor rekening van de oude huurder komt /komen overigens altijd:

 • het vervangen van gebroken glasruiten (tenzij een glasverzekering in de huurprijs is opgenomen);
 • reparaties aan hang- en sluitwerk van ramen en deuren (behalve normale slijtage);
 • alle herstellingen en reparaties die het gevolg zijn van grove nalatigheid, slordigheid, onreinheid of ruwe bewoning van de huurder en /of personen voor wie hij in deze aansprakelijk is.

Kosten van herstelwerkzaamheden
Om u een indruk te geven wat de kosten van herstel zijn, is een lijst van door te berekenen diverse kosten en een overzicht verrekenprijzen keukens toegevoegd. Deze worden in rekening gebracht als de woning niet naar behoren is verlaten door de huurder.

Nadere informatie
Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met onze opzichter. Algemeen telefoonnummer van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 10.00 uur : 0313  49 08 00.