Direct naar inhoud
Servicekosten

Servicekosten

Servicekosten
U betaalt in sommige gevallen niet alleen huur, maar ook servicekosten. Deze kosten betaalt u bijvoorbeeld voor water, verwarming en schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes. De hoogte van het voorschot hangt af van de kosten van de betreffende diensten. In de huurovereenkomst is vastgelegd welke servicekosten u moet betalen.

Jaarlijkse afrekening
Het bedrag dat u maandelijks betaalt voor de servicekosten is een voorschot. Ieder jaar wordt bekeken wat de werkelijke kosten zijn, deze kosten worden verdeeld over de huurders die gebruikmaken van de service. U ontvangt jaarlijks een afrekening van deze servicekosten. In deze afrekening ziet u de gemaakte kosten en de betaalde voorschotten van het betreffende jaar. De totale servicekosten zijn vooraf nooit exact in te schatten, het verschil zult u daarom jaarlijks terugkrijgen of bij moeten betalen. Als u verhuisd bent, betaalt u uiteraard alleen voor de periode dat u de woning heeft gehuurd.

Aanpassen van het voorschot
Om het verschil tussen de betaalde voorschotten en de werkelijke servicekosten zo klein mogelijk te maken, wordt de hoogte van het voorschot ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het nieuwe voorschot wordt gebaseerd op de afrekening van het afgelopen jaar en de verwachte prijsstijgingen. 
 

Naar top