Direct naar inhoud
Leefbaarheidsfonds

Leefbaarheidsfonds

Een bijdrage van het Leefbaarheidsfonds?

Woonservice IJsselland heeft een fonds van ingesteld voor ondersteuning van leefbaarheidsinitiatieven in Doesburg.

Aan welke initiatieven kunt u bijvoorbeeld denken?
– De aankleding in of van uw complex (verfraaiing van de entree, een bankje);
– Het gemeenschappelijke groen in uw omgeving;
– Kleine speelvoorzieningen in de buurt;
– Een leuk initiatief van uw vereniging, stichting of school;
– Samen ruimt u de buurt op en wij zorgen voor containers en het afvoeren van rommel;
– Een tuinen dag in uw straat en wij ondersteunen u met leuke planten;
– Een tienerclub die samen activiteiten organiseert.


Een aanvraag moet schriftelijk ingediend worden en moet aan de volgende criteria voldoen:
– de activiteit is een stimulans voor de verbetering van de leefbaarheid in een wijk waar Woonservice IJsselland woningen heeft;
– het is een concreet initiatief met draagvlak in de buurt en/of in de vragende organisatie;
– toekenning gebeurt op basis van een begroting en is direct bestemd voor de activiteit (geen algemene organisatiekosten of budgetvorming);
– initiatiefnemers moeten zelf een rol spelen bij de uitvoering van het idee;
– de activiteit heeft een sociaal, maatschappelijk of cultureel karakter;
– de activiteit heeft geen politiek karakter en is niet gericht op het uitdragen van een godsdienstige overtuiging;
– de aanvrager gaat akkoord met het gebruik van het initiatief voor publiciteit.


Iedereen met een goed idee – bewoners, commissies of wijkraden – kan een bijdrage vragen uit het fonds. Samen met de Bewonersraad van Woonservice IJsselland kijken we of de aanvraag wordt gehonoreerd. Na ontvangst van een aanvraag wordt deze besproken tijdens het maandelijkse overleg met de Bewonersraad. Daarna laten we u zo snel mogelijk weten of uw aanvraag wordt toegekend.
U kunt de aanvraag indienen via email: algemeen@stwij.nl, of op papier:

Woonservice IJsselland
De Linie 1
6982 AZ DOESBURG

Naar top