Direct naar inhoud

Inwoning

U wilt iemand in uw woning laten inwonen. Dat is meestal geen probleem, maar hiervoor heeft u altijd toestemming van ons nodig.

Toestemming aanvragen
Toestemming aanvragen kan alleen schriftelijk met het formulier aanvraag inwoning. Dit formulier kunt u hier downloaden of ophalen op ons kantoor. U kunt dit ingevulde en ondertekende formulier naar ons opsturen of afgeven bij onze receptie.

Voorwaarden

  • Er mag geen sprake zijn van een huurachterstand;
  • Wij bepalen of uw woning groot genoeg is;
  • U blijft in de woning wonen en tevens blijft u verantwoordelijk voor de volledige huurbetaling en overige huurplichten;
  • De inwoner krijgt geen rechten als huurder. Bij beëindiging van de huurovereenkomst kan de inwoner geen aanspraak maken op de woning;
  • Op het moment dat de inwoner bij u gaat inwonen moet u dit doorgeven aan de afdeling burgerzaken van de gemeente Doesburg.

Let op: een inwoner is géén medehuurder. Een medehuurder heeft rechten en plichten die in de huurovereenkomst staan. Een inwoner heeft deze rechten en plichten niet. Als u de huur opzegt, moeten alle inwoners de woning met u verlaten. Meer informatie over medehuurderschap leest u hier.

Consequenties huurtoeslag
Wij wijzen u erop dat de inwoning mogelijk consequenties kan hebben voor de hoogte van de huurtoeslag. Het inkomen van de inwoner wordt bij de berekening van de huurtoeslag opgeteld bij uw inkomen.

Naar top