Inwoning

U wilt iemand in uw woning laten inwonen. Dat is meestal geen probleem, maar hiervoor heeft u altijd toestemming van ons nodig.

Toestemming aanvragen
Toestemming aanvragen kan alleen schriftelijk met het formulier aanvraag inwoning. Dit formulier kunt u hier downloaden of ophalen op ons kantoor. U kunt dit ingevulde en ondertekende formulier naar ons opsturen of afgeven bij onze receptie.

Voorwaarden

  • Er mag geen sprake zijn van een huurachterstand;
  • Wij bepalen of uw woning groot genoeg is;
  • U blijft in de woning wonen en tevens blijft u verantwoordelijk voor de volledige huurbetaling en overige huurplichten;
  • De inwoner krijgt geen rechten als huurder. Bij beëindiging van de huurovereenkomst kan de inwoner geen aanspraak maken op de woning;
  • Op het moment dat de inwoner bij u gaat inwonen moet u dit doorgeven aan de afdeling burgerzaken van de gemeente Doesburg.

Let op: een inwoner is géén medehuurder. Een medehuurder heeft rechten en plichten die in de huurovereenkomst staan. Een inwoner heeft deze rechten en plichten niet. Als u de huur opzegt, moeten alle inwoners de woning met u verlaten. Meer informatie over medehuurderschap leest u hier.

Consequenties huurtoeslag
Wij wijzen u erop dat de inwoning mogelijk consequenties kan hebben voor de hoogte van de huurtoeslag. Het inkomen van de inwoner wordt bij de berekening van de huurtoeslag opgeteld bij uw inkomen.