Direct naar inhoud
Onze missie en visie

Onze missie en visie

Woonservice IJsselland is met haar circa 2.000 woningen veruit de grootste verhuurder in Doesburg.

Met een gevarieerd woningbezit en ontwikkeling van nieuwbouw van woningen en gebouwen profileren wij ons als een maatschappelijke onderneming.

Organisatie
De bestuursstructuur bestaat uit een Raad van Commissarissen van vijf personen met een directeur-bestuurder. De personele organisatie bestaat uit het secretariaat en ICT/bedrijfsanalyse en de afdelingen financiën, vastgoed en woondiensten. Met in totaal 20 medewerkers is er sprake van een kleine maar professionele en slagvaardige organisatie.

Missie en visie
Onze visie voor de komende jaren is vastgelegd in een ondernemingsplan. Missie en ambities, werkgebied, producten, markt en klant, ondernemingsbestuur en het actieve financiële meerjarenbeleid worden hierin behandeld.

 

 

Naar top