Direct naar inhoud

Asbest

Asbest, uw en onze zorg
Dit is de titel van een folder die Woonservice IJsselland onder al haar huurders heeft verspreid. Wij willen namelijk een gezonde woonomgeving en daarom vinden wij het belangrijk dat alle bewoners zijn geïnformeerd over asbest en wat wij er aan doen.

Wat is asbest?
Asbest is een bouwmateriaal dat bestaat uit microscopisch kleine vezels. Daardoor is het sterk, slijtvast, brandwerend en bestand tegen zuur. Maar asbest is riskant. De kleine vezeltjes kunnen, als ze vrijkomen, schade veroorzaken aan de longen. Daarom wordt het sinds 1983 nauwelijks meer gebruikt. Sinds 1993 is het helemaal verboden om asbest te verkopen, te gebruiken of te bewerken. Asbest komt nog veel voor in huizen die gebouwd zijn tussen 1945 en 1993. Dus ook in de woningen van Woonservice IJsselland.

Asbestbeleid
In 2014 hebben wij een asbestbeleid vastgesteld. Het asbest in de hoogste risicoklasse bij onze woningen is in dit jaar geheel gesaneerd. Verder is het beleid er op gericht asbestveilige woningen te verhuren en het risico van de verspreiding van asbestvezels tot een minimum te beperken. We hebben ons als doel gesteld binnen tien jaar (tot 2024) al het bereikbare asbest te saneren. Hiervoor hebben we jaarlijks een flink budget gereserveerd. Zoveel mogelijk pakken we het asbest per complex aan maar ook bij woningmutaties wordt asbest gesaneerd.

Asbest en gezondheid
Lees hiervoor de bij ons verkrijgbare folder van de GGD Gelderland-Midden en/of kijk op www.vggm.nl.

Wat deed/doet Woonservice IJsselland?
Wij willen u goed informeren. Daarom hebben we een asbest inventarisatie uitgevoerd. Steekproefsgewijs hebben we onze woningen onderzocht. Op termijn gaan we zo veel mogelijk asbest in onze huizen saneren.

  • Wij controleren de zelf aangebrachte voorzieningen in elke woning van voor 1994 die vrijkomt bij verhuizing, voordat de nieuwe huurder de woning betrekt. Als er een mogelijke risicovolle asbesttoepassing aangetroffen wordt laten wij dit onderzoeken en zo nodig weghalen.
  • Wij hebben voor al onze woningen een asbestsignaleringskaart gemaakt, zodat de bewoners goed geïnformeerd zijn. Deze sticker is op de binnenzijde van uw meterkastdeur aangebracht. Ontbreekt de asbestsignaleringskaart in uw woning? Neemt u dan z.s.m. contact met ons op, wij zullen u dan direct een nieuwe asbestsignaleringskaart toesturen.
  • Bij groot onderhoud en renovatie maken we onze woningen gezonder. Vaak zorgen we al voor een betere verwarming, isolatie en ventilatie. Het opruimen van risicovolle asbesttoepassingen hoort hier ook bij.

Zijn onze woningen veilig?
Beslist. Als er in uw woning asbest zit levert dit geen direct risico voor u op. Wordt een woning gesaneerd dan gebeurt dit door gespecialiseerde bedrijven volgens strenge regels. De ruimte waar ze werken schermen ze af. Daardoor blijven er geen asbestvezels in het huis achter.

Wat moet u doen?
Neem voor uw eigen veiligheid altijd contact op met Woonservice IJsselland als:

  • U gaat klussen in een woning die gebouwd is voor 1994;
  • U denkt dat u asbest of asbesthoudend materiaal in huis heeft;
  • U iets wilt overschilderen waarvan u vermoedt dat het asbest is;

Heeft u een oud (van voor de jaren tachtig) huishoudelijk apparaat in huis? Zoek contact met de fabrikant en vraag of er asbest in verwerkt is.

Wat moet u niet doen?
Verzaag, schuur, breek, boor of sloop nooit zelf asbest. Dit is zelfs strafbaar;

  • Bij twijfel, ga niet alvast schuren, bel ons eerst;
  • Verwijder nooit zomaar zelf asbest, ook geen vloerzeil of golfplaat.

 

Meer weten?
Ga naar:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest voor veel gestelde vragen

www.meld.nl/melding/milieu/asbest/ voor meldingen van asbest

www.vggm.nl voor informatie over gezondheidsrisico’ s

Heeft u vragen, wilt u klussen, maakt u zich zorgen? Neem contact op met Woonservice IJsselland

 

 

 

 

 

Naar top