Direct naar inhoud
Burenoverlast/ buurtbemiddeling

Burenoverlast/ buurtbemiddeling

Heeft u last heeft van geluid, rommel of iets anders? probeert u eerst samen met de veroorzakers tot een oplossing te komen.

Overlast 
U kiest een goed moment en maakt op een vriendelijke manier duidelijk aan degenen die het betreft. Vaak lost dit het probleem al op. Mensen zijn zich er vaak niet van bewust dat ze overlast veroorzaken.

Spreek de overlastveroorzakers niet aan als u in een  boze bui bent. Hierdoor zal de zaak eerder uit de hand lopen en daar is niemand mee geholpen.

Als u er samen niet uitkomt neem dan contact met ons op. Na beoordeling van de klacht probeert een medewerker van de afdeling woondiensten samen met u en de andere betrokkenen een goede oplossing te vinden.

Soms gaan we ook op bezoek bij de overlastveroorzakers of schakelen wij de wijkagent in. We geven dan adviezen, maken afspraken en geven aan wat er gebeurt als de afspraken niet worden nagekomen.

Buurtbemiddeling
Sinds 2007 is in de gemeenten Rheden, Rozendaal en Doesburg het project “Buurtbemiddeling” opgestart. Hierbij bemiddelen goed opgeleide vrijwilligers in geschillen die zich afspelen tussen buren en buurtgenoten. Woonservice IJsselland kan bij bepaalde conflicten voorstellen de buurtbemiddeling in te schakelen. Deelname is op basis van vrijwilligheid en geprobeerd wordt overlastsituaties in een vroeg stadium op te lossen en escalatie te voorkomen.
Voor nadere informatie over het project kunt u terecht bij de contactpersoon buurtbemiddeling, telefoon 026 3127805 of via email: buurtbemiddelingRRD@rijnstad.nl 

Naar top