Direct naar inhoud
Onderhoud

Onderhoud

Wij kennen verschillende soorten onderhoud. Als wij groot onderhoud, of complexmatig onderhoud, uitvoeren dan informeren wij onze huurders altijd vooraf per brief. In deze brief staat ook vermeld welk bedrijf de werkzaamheden uit gaat voeren en wie gebeld kan worden  met vragen. Natuurlijk kunnen plannen wijzigen, maar ook daarvan worden onze huurders op de hoogte gesteld. 

Hieronder volgt een opsomming van de meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden.

Buitenschilderwerk
Ieder jaar worden diverse complexen aan de buitenkant geschilderd. Dit kan een bijwerkbeurt zijn of een totale overschilderbeurt. Bij de afdeling vastgoed wordt in een schema bijgehouden welk complex woningen wanneer aan de beurt is.

CV onderhoud
Met de firma Energiewacht is een contract afgesloten voor het periodiek onderhoud van de cv-ketels en voor het verhelpen van klachten. Onze huurders kunnen rechtstreeks met Energiewacht contact opnemen bij storingen 088 5553000 (lokaal tarief)).

Dagelijks onderhoud
Dit zijn reparaties aan de woning en onderdelen van de woning. Een aantal reparaties dient u als huurder zelf uit te (laten) voeren. Denk hierbij aan ontstoppen riolering, hang- en sluitwerk aan de binnenkant van de woning enzovoorts. Door lid te worden van het servicefonds kunnen wij u een groot deel van deze werkzaamheden uit handen nemen.

Glasreparaties
Deze worden gedaan vanuit het fonds glasverzekering. Hiervoor geldt wel dat men lid moet zijn van deze verzekering.

Groot onderhoud
Groot onderhoud voeren wij complexmatig uit. Dit betekent dat er meerdere woningen binnen eenzelfde complex worden aangepakt. Vaak worden dan de douche, keuken en het toilet opgeknapt. 

Mutatie
Nadat een woning leeg komt, bij mutatie, wordt beoordeeld of deze woning toe is aan een renovatiebeurt.

Verduurzamen
Bij verduurzamen worden de woningen (beter) geïsoleerd, worden zonnepanelen geplaatst, cv-ketels met een hoger rendement geplaatst enzovoorts. Hierdoor wordt het comfort in de woning verhoogd, de energierekening van de huurder gaat omlaag en het energie indexcijfer omhoog. 

 

 

 

Naar top