Onderhoud

Wij kennen verschillende soorten onderhoud. Hieronder volgt een opsomming van de meest voorkomende.

Buitenschilderwerk
Ieder jaar worden diverse complexen aan de buitenkant geschilderd. Dit kan een bijwerkbeurt zijn of een totale overschilderbeurt. Bij de afdeling vastgoed wordt in een schema bijgehouden welk complex woningen wanneer aan de beurt is.

CV onderhoud
Met de firma Geas is een contract afgesloten voor het periodiek onderhoud van de cv-ketels en voor het verhelpen van klachten. Onze huurders kunnen rechtstreeks met Geas contact opnemen bij storingen 053 8528093 (lokaal tarief)).

Dagelijks onderhoud
Dit zijn reparaties aan de woning en onderdelen van de woning. Een aantal reparaties dient u als huurder zelf uit te (laten) voeren. Denk hierbij aan ontstoppen riolering, hang- en sluitwerk aan de binnenkant van de woning enzovoorts. Door lid te worden van het servicefonds kunnen wij u een groot deel van deze werkzaamheden uit handen nemen.

Glasreparaties
Deze worden gedaan vanuit het fonds glasverzekering. Hiervoor geldt wel dat men lid moet zijn van deze verzekering.

Groot onderhoud
Groot onderhoud voeren wij complexmatig uit. Dit betekent dat er meerdere woningen binnen eenzelfde complex worden aangepakt. Vaak worden dan de douche, keuken en het toilet opgeknapt.

Mutatie
Nadat een woning leeg komt, bij mutatie, wordt beoordeeld of deze woning toe is aan een renovatiebeurt.

Verduurzamen
Bij verduurzamen worden de woningen (beter) geïsoleerd, worden zonnepanelen geplaatst, cv-ketels met een hoger rendement geplaatst enzovoorts. Hierdoor wordt het comfort in de woning verhoogd, de energierekening van de huurder gaat omlaag en het energie indexcijfer omhoog.