Direct naar inhoud
Reparatieverzoek

Reparatieverzoek

Is er in uw woning iets kapot? Geef dan zo snel mogelijk uw reparatieverzoek door.

Via ons klantportaal (24 uur per dag, 7 dagen per week)
Vanaf nu hoeft u niet meer te bellen naar Woonservice IJsselland om een reparatieverzoek door te geven. Het mag wel, maar online kunt u snel en eenvoudig een reparatie aanvragen. Dit kan zelfs zonder dat u hoeft in te loggen. Op het moment dat het u uitkomt. Dat kan 7 dagen in de week, 24 uur per dag.

U doet dit in het klantportaal mijn.woonserviceijsselland.nl.

Tijdens werkdagen
Voor reparatieverzoeken kunnen huurders iedere werkdag bij ons terecht. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 0313 490800 (kies 1 voor technische dienst), aan de receptie of via het klantportaal mijn.woonserviceijsselland.nl.  

Heeft u een vraag aan de opzichter? Hij houdt van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur inloopspreekuur.

Ieder reparatieverzoek wordt door ons beoordeeld, bepaalde reparaties kunnen bijvoorbeeld onder het servicefonds of de glasverzekering vallen, bent u hier geen lid van dan dient u deze werkzaamheden zelf uit te voeren, u wordt hier dan over geïnformeerd. Ook wordt de urgentie van het reparatieverzoek bepaald, op basis daarvan wordt de planning bepaald. Onze vaklieden en de voor ons werkende bedrijven voeren de reparaties zo spoedig mogelijk uit. Zo nodig wordt met u een afspraak gemaakt.

’s Avonds en in het weekend
Problemen met de centrale verwarming kunt u ALTIJD (ook tijdens kantooruren) rechtstreeks aan Energiewacht doorgeven: telefoon 088 5553000 (lokaal tarief). Na het bellen met dit nummer moet u uw postcode intoetsen zodat u met de juiste afdeling wordt doorverbonden.

Een aantal veelvoorkomende problemen kunt u ook zelf oplossen. Zie de instructievideo's door op onderstaand probleem te klikken:

Tijdens werkdagen worden alle reparatieverzoeken (behalve problemen aan de centrale verwarming) aangestuurd door onze afdeling Woondiensten.

Heeft u 's avonds, op een feestdag of in het weekend een reparatieverzoek dat niet tot de volgende werkdag kan wachten? Belt u dan met de meldkamer 053 8528093. Vanuit deze meldkamer worden de specialisten voor het verhelpen van de storingen ingeschakeld. 

Er zijn verschillende soorten storingen; ze kunnen dringend of minder dringend zijn. De meldkamer beoordeelt dit. Enkele voorbeelden van dringende en minder dringende storingen zijn:

Dringende storingen

- geen elektriciteit in de hele woning;
- de woning kan niet worden afgesloten (buitendeursloten);
- waterleidinglekkage (het doorboren van een waterleiding door of namens de bewoner is voor rekening van de bewoner);
- verstopping van het toilet;
- gaslucht in de woning;
- inbraakschade alleen als de woning niet meer af te sluiten is;
- brandschade;
- grote stormschades (met grote lekkages e.d.).

 Minder-dringende storingen

- lekkages, anders dan aan de waterleiding;
- gedeeltelijke kortsluiting;
- defecte bel;
- defecte lamp in het trappenhuis;
- lekkende kraan;
- doorlopende of overlopende toiletreservoirs. De bewoner kan dit tijdelijk verhelpen door de stopkraan op het toilet of de hoofdkraan dicht te draaien.

Glasschade en uitgewaaide ramen

Om een glasschade te melden, moet de bewoner bij ons verzekerd zijn tegen glasschade. Als achteraf blijkt, dat de schade is hersteld terwijl de bewoner niet bij Woonservice IJsselland verzekerd is, wordt alsnog een rekening gestuurd.

Het uitwaaien en openslaan van openstaande ramen bij harde wind, valt niet onder de glasverzekering en is dus voor rekening van de bewoner.

Dringend of minder dringend?

De melder moet duidelijk uitleg over de storing geven. De beoordeling of de storing wel of minder dringend is wordt gedaan door de persoon die men aan de telefoon krijgt. Als de storing niet dringend is, dan kan de melder tijdens kantooruren contact opnemen met Woonservice IJsselland.

Zoekgeraakte sleutels

Een bewoner die sleutels is kwijtgeraakt moet zelf een oplossing zoeken om in de woning te kunnen komen.
Als wij worden ingeschakeld om de woning toegankelijk te moeten maken, is dit voor rekening van de huurder.
Gebeurt dit onder normale werktijd/dagen dan moeten de kosten van € 50,00 bij vooruitbetaling bij ons op kantoor betaald worden. Gebeurt dit buiten normale werktijd/dagen dan zijn de kosten € 150,00. Deze kosten brengen wij met een factuur in rekening.

Naar top