Direct naar inhoud
Bent u het niet eens met de huurverhoging voor uw sociale huurwoning?

Bent u het niet eens met de huurverhoging voor uw sociale huurwoning?

Als u het niet eens bent met ons voorstel tot huurverhoging, kunt u tot de ingangsdatum van de huurverhoging een bezwaarschrift naar ons toesturen. U kunt hierbij gebruik maken van het bezwaarschrift dat gedownload kan worden op Bezwaarschrift huurverhoging | Brief | Huurcommissie. Uw schriftelijke bezwaar moet uiterlijk 30 juni 2024 bij ons binnen zijn.

Woonservice IJsselland antwoordt u schriftelijk. Als uw bezwaar terecht is passen wij de huur aan. Als Woonservice IJsselland het niet eens is met uw bezwaar, vragen wij u binnen 3 weken aan te geven of u bij uw bezwaar blijft. Blijft u bij uw bezwaar of betaalt u na de afwijzing van uw bewaar niet de huurverhoging vragen wij de huurcommissie uw huur te beoordelen.

1. Geeft de Huurcommissie u gelijk?
Dan draait Woonservice IJsselland de huurverhoging terug.
Betalen wij u het teveel betaalde terug én
betalen wij de legeskosten aan de Huurcommissie.

 1. Geeft de Huurcommissie u geen gelijk?
  Dan is de huurverhoging definitief.
  U moet dus de nieuwe, hogere huurprijs blijven betalen.
  Ook moet u de legeskosten, dat is € 25 voor de kosten van de procedure, aan de Huurcommissie betalen.

  Heeft u géén bezwaarschrift ingediend, maar betaalt u de nieuwe huurprijs niet? Dan ontvangt u binnen 3 maanden nog een keer een voorstel tot huurprijsverhoging per 1 juli 2024. Bent u het daar nog steeds niet mee eens?
  Vraag dan uiterlijk 30 oktober 2024 aan de Huurcommissie om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging. Na 1 november is de nieuwe huurprijs bindend. Dat betekent, dat u de nieuwe huurprijs moetbetalen. U kunt dan geen bezwaar meer maken.

Meer informatie leest u op: www.huurcommissie.nl.

Naar top