Direct naar inhoud
Klachten en geschillen

Klachten en geschillen

Wij doen ons uiterste best iedereen een goede service te bieden. Heeft u toch opmerkingen dan horen wij dat graag, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Bent u niet tevreden of hebt u een klacht? dan vragen wij u dit duidelijk (eventueel schriftelijk) kenbaar te maken. Wij zullen dan in overleg met u proberen de klacht op te lossen. Mocht u na een gesprek met een medewerker van Woonservice IJsselland niet tevreden zijn dan kan worden bekeken en overlegd of een vervolg gesprek met een manager of de directeur zinvol is.

Komen we er echt niet samen uit dan kunt u naar een onafhankelijke commissie toe. Sinds 1 januari 2020 zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Oost Gelderland. Op de website kunt u lezen wat deze commissie voor u kan betekenen.

Klachten over urgentie
Bent u het niet eens met een besluit van de urgentiecommissie dan kunt u schriftelijk binnen 6 weken na het besluit, een bezwaarschrift indienen. U kunt dit richten aan: Gemeente Arnhem, Cluster intern advies, ter attentie van het secretariaat van de Algemene bezwaarschriftencommissie, Postbus 9029,
6800 EL te Arnhem.

Naar top