Klachten en geschillen

Wij doen ons uiterste best iedereen een goede service te bieden. Heeft u toch opmerkingen dan horen wij dat graag, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Bent u niet tevreden of hebt u een klacht? dan vragen wij u dit duidelijk (eventueel schriftelijk) kenbaar te maken. Wij zullen dan in overleg met u proberen de klacht op te lossen. Mocht u na een gesprek met een medewerker van Woonservice IJsselland niet tevreden zijn dan kan worden bekeken en overlegd of een vervolg gesprek met een manager of de directeur zinvol is.

Komen we er echt niet samen uit dan kunt u naar een onafhankelijke klachtencommissie toe. De brochure over wat deze klachtencommissie voor u kan betekenen kunt u hier lezen of downloaden.

Het telefoonnummer van de klachtencommissie is 026-3551280. De contactpersonen zijn mevrouw Pieper en de heer mr. de Vries. beiden zijn verbonden aan Noppen, De Vries Goemans Advocaten in Arnhem. Het correspondentieadres van de Klachtencommissie is Postbus 72, 6800 AB Arnhem en email secretariaat@klachtencommissiearnhem.nl

Klachten over woningtoewijzing
Ook als u van mening bent dat een woningtoewijzing niet volgens de regels is verlopen of als u zich benadeelt voelt kunt u bij de klachtencommissie terecht. Het reglement van deze regionaal werkzame commissie kunt u hier lezen en/of downloaden.

Klachten over urgentie
Bent u het niet eens met een besluit van de urgentiecommissie dan kunt u schriftelijk binnen 6 weken na het besluit, een bezwaarschrift indienen. U kunt dit richten aan: Gemeente Arnhem, Cluster intern advies, ter attentie van het secretariaat van de Algemene bezwaarschriftencommissie, Postbus 9029,
6800 EL te Arnhem.

Meer informatie vindt u op:

www.urgentiecommissie.nl/index.php/bezwaar-entree
en
www.entree.nu/hoe-werkt-het/urgentie-en-klachten/bent-u-het-niets-eens-met-het-besluit-van-de-urgentiecommissie.