Direct naar inhoud
Huuraanpassing per 1 juli 2024

Huuraanpassing per 1 juli 2024

Huurverhoging of huurverlaging per 1 juli 2024

Huuraanpassing 2024

Wij vinden het belangrijk dat onze woningen betaalbaar zijn en dat de huur past bij de kwaliteit van de woningen. Daarom vragen wij niet het maximale bedrag dat wij mogen vragen voor een sociale huurwoning én zijn wij druk met de verduurzaming om zo ook aan de kant van de energielasten te zorgen voor een betaalbare woning. Een keer per jaar mag uw huur verhoogd worden, dat gebeurt over het algemeen per 1 juli.

De meeste huurders gaan vanaf 1 juli 2024 meer huur betalen.

Wij beseffen heel goed dat niemand een huurverhoging fijn vindt. We hebben dit uitgebreid besproken met de Bewonersraad. We hebben lang nagedacht en bekeken of het anders kan, maar we hebben toch besloten de huren te verhogen. De huurinkomsten hebben we nodig omdat we veel investeren in nieuwbouw en in het onderhoud, renovatie en door het duurzamer en energiezuiniger maken van de bestaande woningen.

Huuraanpassing 2024

De rijksoverheid stelt jaarlijks het maximale huurverhogingspercentage vast. Dit jaar heeft de overheid aangegeven dat sociale huurwoningen met 5,8% mogen worden verhoogd.

Woonservice IJsselland verhoogt de huren individueel maximaal met 5,6% waarbij we rekening houden met de streefhuur. Verder kiest Woonservice IJsselland er al jaren voor geen inkomensafhankelijk huurbeleid te voeren. Woningen waarvan de huur lager is dan € 300, krijgen per 1 juli een huurverhoging van € 25.

Huurders in een woning waar een sociaal plan mee is afgesproken ontvangen geen huurverhoging, ook huurders in een woning met een E, F, G-energielabel die nog geen verduurzamingsaanbod hebben gehad ontvangen geen huurverhoging en huurders in de recent opgeleverde nieuwbouwwoningen.

Door alle maatregelen zoals hierboven aangegeven kan de huurverhoging voor de huurders van WIJ in 2024 verschillend zijn.

De huurverhoging moet altijd minimaal 2 maanden voor de ingangsdatum worden aangezegd. U ontvangt dan ook voor 1 mei 2024 van ons bericht over de huurverhoging en welke huur u vanaf 1 juli 2024 aan ons betaalt.

Vrije sector huurwoningen (huur boven de € 879,66)

De huur van vrije sector huurwoningen wordt verhoogd met 5,5%, het voor deze woningen maximaal toegestane huurverhogingspercentage.

Algemene informatie

Over de landelijke maatregelen kunt u veel informatie terugvinden. Bijvoorbeeld in de “Huurkrant” die u bij de aanzegging van de huurverhoging ontvangt en in de toelichting die u bij de huurverhoging heeft ontvangen. Maar ook op websites van de Woonbond: www.woonbond.nl of van de Rijksoverheid Wat is de maximale huurverhoging in 2024? | Rijksoverheid.nl. Hebt u vragen? Lees dan eerst de informatie in toelichting, in de Huurkrant en/of bezoek een website.

Maakt u zelf de huur naar WIJ over? Pas dan het huurbedrag aan!

Wanneer u uw huur via een automatische incasso betaalt, hoeft u niets te doen. Wij passen uw huurbedrag per 1 juli 2024 aan naar het bedrag, zoals vermeld in onze brief met huurspecificatie. Maakt u maandelijks de huur handmatig aan ons over of maakt u gebruik van een periodieke overschrijving? Vergeet dan niet uw huurbedrag per 1 juli 2024 aan te passen.

Hulp voor huurders met betalingsproblemen

Als u problemen heeft met het betalen van de huur, of als u denkt hier problemen mee te gaan krijgen, neemt u dan contact met ons op.
Wij gaan graag met u in gesprek en kijken met u naar een oplossing hoe u deze lastige periode overbrugt.

Naar top