Direct naar inhoud
Bewonersraad

Bewonersraad

Wij vinden het bijzonder belangrijk ook van onze huurders te horen wat zij vinden van het functioneren van Woonservice IJsselland. Daarvoor is de Bewonersraad WIJ in het leven geroepen.

Vanaf half juni 2023 bestaat de Bewonersraad WIJ uit de volgende leden:

Anita Nieuwenhuis
Elly de Jager
Jan Egberts
Theo Arnoldus

Door mee te denken en te praten beïnvloeden zij mede ons beleid. Ook is de Bewonersraad WIJ op basis van gelijkwaardigheid één van de drie partijen in de driehoek van Gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisatie bij het maken van lokale prestatieafspraken.

Individuele huurders kunnen op persoonlijke titel zitting nemen in de Bewonersraad WIJ. Om een brede en goede vertegenwoordiging te krijgen hebben huurders vanuit alle wijken zitting in deze raad.

Met de Bewonersraad WIJ worden 3 keer per jaar belangrijke en actuele onderwerpen besproken. De Bewonersraad heeft informatie- en adviesrecht over onderwerpen als het slopen van woningen, het toewijzings- en verhuurbeleid, het huurprijsbeleid en het beleid tot verkoop van woningen.

Met vertegenwoordigers vindt er zes-wekelijks overleg plaats en de actuele zaken worden in een nieuwsbrief aan de leden gerapporteerd.

Lid worden?
Als lid van de Bewonersraad kunt u meehelpen aan het verzorgen van prettig, duurzaam en betaalbaar wonen voor alle (toekomstige) huurders in Doesburg. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Wilt u verder kijken dan uw eigen tuinpad? Neem dan contact op met de Bewonersraad WIJ via bewonersraadwij@gmail.com.

Naar top