Bewonersraad

Wij vinden het bijzonder belangrijk ook van onze huurders te horen wat zij vinden van het functioneren van Woonservice IJsselland. Daarvoor is de Bewonersraad in het leven geroepen.

Vanaf 1 januari 2022 bestaat de Bewonersraad uit de volgende leden:

Anita Nieuwenhuis
Elly de Jager
Eddy ter Braake
Frans van der Krul
Jan Egberts

Door mee te denken en te praten bepalen zij mede ons beleid. Individuele huurders kunnen hierin op persoonlijke titel zitting nemen. Om een brede en goede vertegenwoordiging te krijgen hebben huurders vanuit alle wijken zitting in deze Raad.

Met de Bewonersraad worden 2 â 3 keer per jaar belangrijke en actuele onderwerpen besproken. De Bewonersraad heeft informatie- en adviesrecht over onderwerpen als het slopen van woningen, het toewijzings- en verhuurbeleid, het huurprijsbeleid en het beleid tot verkoop van woningen.

Met vertegenwoordigers vindt er maandelijks overleg plaats en de actuele zaken worden in een nieuwsbrief aan alle leden gerapporteerd.

Lid worden?
Als lid van de Bewonersraad kunt u de toekomst van de sociale huurwoningen in Doesburg mede vorm geven. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Wilt u verder kijken dan uw eigen tuinpad, kom dan kennismaken. Bel of mail ons via 0313 490800 of algemeen@stwij.nl.