Direct naar inhoud
Samen werken aan brandveilig wonen

Samen werken aan brandveilig wonen

Woonservice IJsselland en Brandweer Gelderland-Midden werken samen aan brandveilig woningen.

WIJ gaat, samen met Brandweer Gelderland-Midden, werken aan brandveilig wonen. De partijen tekenden daarvoor op 3 maart 2022 een intentieovereenkomst. Het doel van de samenwerking is om de brandveiligheid van de bestaande woningen en complexen van Woonservice IJsselland te verbeteren en om bewoners voor te lichten over wat zij zelf kunnen doen om de brandveiligheid te verhogen.

Jaarlijks vallen er gemiddeld 40 dodelijke slachtoffers en 400 gewonden door brand. Branden grijpen tegenwoordig veel sneller om zich heen dan vroeger. Dit komt door vernieuwde bouwtechnieken, andere materialen (o.a. veel kunststof), meer elektrische apparaten in huis en licht ontvlambaar meubilair. Waar mensen dertig jaar geleden nog 17 minuten hadden om hun huis veilig te ontvluchten, kan deze tijd tegenwoordig teruglopen tot 3 minuten.

Kwetsbare huurders
Brandweer Gelderland-Midden wil zich, samen met woningcorporaties, inzetten voor het verbeteren van de brandveiligheid. Ook WIJ werkt daar graag aan mee. Robert Polman, afdelingshoofd Risicobeheersing bij Brandweer Gelderland-Midden is dan ook blij met de getekende intentieovereenkomst: “Samen kijken naar risico's en het verbeteren van brandveiligheid staat centraal. Na de intentieverklaring wordt gezamenlijk een  plan van aanpak opgezet om zo passende stappen te zetten die de brandveiligheid en de bewustwording verbeteren.”

Hierbij houdt WIJ sterk rekening met de huurders. Zo moeten gebouwen ook veilig zijn voor kwetsbare huurders. Een vluchtweg moet bijvoorbeeld ook geschikt zijn voor mensen die slecht ter been zijn.

Eigen verantwoordelijkheid
Natuurlijk hebben huurders ook hun eigen verantwoordelijkheid voor brandveiligheid. Uit onderzoek blijkt dat de meest voorkomende brandoorzaak menselijk handelen is. Denk aan bijvoorbeeld onoplettendheid tijdens het koken en het verkeerd gebruik van kaarsen. Ook zijn er nog steeds veel mensen die geen rookmelder hebben of dat deze niet werkt. WIJj is volop bezig om alle woningen te voorzien van rookmelders. Bent u huurders van Woonservice IJsselland en heeft u nog geen rookmelders? Neemt u dan even contact op met Hugo Weijers via 0313 490800. WIJ spant zich ook in om huurders bewuster te maken van de risico’s op brand en de maatregelen die ze zelf kunnen nemen om brand te voorkomen.

Vijf jaar
In de intentieovereenkomst worden de afspraken tussen de Brandweer Gelderland-Midden en WIJ voor de komende vijf jaar vastgelegd.

Naar top