Direct naar inhoud
Zonnepanelen en verduurzaming

Zonnepanelen en verduurzaming

Sinds enkele jaren zijn wij actief met het plaatsen van zonnepanelen. Het aanbrengen hiervan wordt uitgevoerd als een onderdeel in de verduurzaming van woningen. Daarbij wordt ook gekeken naar de isolatie van de woning (dak-, vloer-, raam- en/of muurisolatie) en mogelijk te nemen andere maatregelen als ventilatie, verwarming en eventuele verbeteringen in de woning.

Voor al onze complexen hebben wij een “strategisch vastgoedbeleid” vastgesteld. Per complex hebben we daarbij onze ideeën over de toekomstwaarde beschreven. Verduurzaming wordt per complex uitgevoerd en neemt meerdere jaren in beslag. Organisatorisch en financieel is het niet mogelijk deze grote ingrepen binnen korte tijd te realiseren.

Niet op individueel verzoek

Zonnepanelen worden niet op een individueel verzoek van een huurder aangebracht. Zoals hierboven aangegeven vormen de zonnepanelen een onderdeel van meerdere maatregelen. Daarnaast zijn de kosten voor het individueel plaatsen van panelen ook hoger, waardoor het rendement  lager is.

Zelf (laten) aanbrengen

Een huurder die zelf zonnepanelen wil laten aanbrengen moet dat bij ons aanvragen. In het algemeen hebben wij geen bezwaar tegen het plaatsen van de panelen. Voor de Binnenstad gelden specifieke eisen vanuit de gemeente in verband met beschermd stadsgezicht. Wel bekijken wij de aanvraag in het licht van de toekomstvisie van het complex.

Voorwaarden

Bij toestemming worden ook aspecten genoemd waar een huurder rekening mee moet houden.

Deze zijn:

  • De panelen moeten als roerende zaken geplaatst worden (zogenaamd “los” op het dak);
  • De bevestiging moet technisch en kwalitatief goed te zijn;
  • Schade of vervolgschade is een verantwoordelijkheid van de huurder;
  • Bij verwijdering van de panelen mag geen schade aan het dak worden aangebracht;
  • De geplaatste panelen mogen geen overlast veroorzaken;
  • Woonservice IJsselland neemt de panelen niet over.

Bij het einde van een huurovereenkomst kunnen de panelen, mits zij een goede kwaliteit hebben, ter overname aan de nieuwe huurder worden aangeboden. Wil deze ze niet overnemen dan moet de oude huurder ze zelf laten verwijderen en eventuele schade aan het dak herstellen.

Naar top