Direct naar inhoud
Voorstel steun aan Vestia

Voorstel steun aan Vestia

Beste huurder van Woonservice IJsselland Wellicht leest u in de krant dat de sector woningcorporaties de noodlijdende corporatie Vestia financieel te hulp schiet . Ik informeer u hier graag verder over.

Vestia is een grote woningcorporatie die 10 jaar geleden in financiële problemen kwam. Na  moeilijke jaren, waarin de andere corporaties al eens verplicht financieel te hulp kwamen, is gebleken dat het herstelplan voor Vestia nog onvoldoende heeft geholpen. Vestia kan geen goede verhuurder zijn voor haar 60.000 huurders. Er is onvoldoende geld om de woningen betaalbaar te houden, te onderhouden, laat staan om te investeren in energie besparing. Het voorstel om dit voor eens en voor altijd op te lossen bestaat uit twee onderdelen:

  • De dure leningen met hoge rentes van Vestia worden op vrijwillige basis geruild met andere woningcorporaties, die op hun beurt leningen met lagere rentes inbrengen. Hiermee ‘verdient’ Vestia 1,1 miljard euro. De tegemoetkomende corporaties gaan gedurende 40 jaar jaarlijks meer rente betalen ter waarde van € 12 tot € 14 per woning.
  • Vestia wordt gesplitst in 3 minder grote woningcorporaties.

Door deze lening ruil en de opsplitsing van Vestia wordt het risico voor het sector borgstelsel,  waardoor alle corporaties goedkoper kunnen lenen en voor elkaar borg staan, aanzienlijk kleiner. Hiermee wordt een veel duurdere, verplichte saneringsheffing voor alle woningcorporaties voorkomen. De 3 nieuwe corporaties kunnen hun volkshuisvestelijke opgaven weer financieel aan.

In de sector woningcorporaties is de solidariteit groot. Men staat samen voor alle huurders van sociale huurwoningen. Problemen worden zoveel mogelijk binnen de sector opgelost. In dit geval is het probleem met Vestia ook binnen de sector ontstaan, dus dat is een te rechtvaardigen uitgangspunt. Het voorstel om Vestia op deze manier te helpen, kreeg gisteren 88% van de stemmen binnen branchevereniging Aedes, waarbij bijna alle woningcorporaties zijn aangesloten.

Als WIJ vrijwillig meewerkt aan de lening ruil, dan kan dat betekenen dat wij gedurende 40 jaar, jaarlijks circa € 24.000 aan extra rentelasten gaan betalen. Dit is veel geld. U mag best weten dat ik mijn stem namens WIJ heb onthouden. Het doel dat ik hiermee heb is dat het voorstel verder verbeterd wordt. Naar mijn mening zijn er nog belangrijke onduidelijkheden die eerst opgehelderd moeten worden. Onduidelijkheden als de fiscale kant en de bijdrage van het ministerie BZK. Het is mijn plicht als goed bestuurder van uw woningcorporatie om zorgvuldig om te gaan met het geld dat door onze huurders in Doesburg wordt opgebracht. De huren hoeven niet te worden verhoogd om onze bijdrage te kunnen doen. Echter, op termijn kan WIJ hierdoor minder investeren in onze woningen. Het extra geld moet tenslotte uit de lengte of uit de breedte komen.

Nu het voorstel door Aedes is aangenomen gaat de verdere uitwerking van start. WIJ kan een verzoek tegemoet zien om vrijwillig bij te dragen.  Ik beloof u dat de organisatie van WIJ en onze Raad van Commissarissen zeer kritisch naar dit verzoek zullen kijken. Daarbij wegen we mee dat elke euro die WIJ niet meebetaalt, dubbel betaald zal moeten worden door huurders van de andere corporaties. Ook zullen wij advies vragen aan het Huurdersplatform. Tenslotte is het goed om ons te beseffen dat van de bestuurders en commissarissen, conform artikel 31 van de woningwet,  wordt verlangd zich te richten op zowel het belang van de eigen woningcorporatie, als het algemeen maatschappelijk belang. Te denken valt bijvoorbeeld aan het volkshuisvestelijk belang in algemene zin in Nederland en de belangen van de huurders van Vestia.

Hoe dan ook, WIJ gaat naar beste kunnen door met zorgen voor betaalbaar, prettig en duurzaam wonen voor u  in Doesburg!

Doesburg, 12 februari 2021

Saskia Hakstege
directeur bestuurder

Naar top