Image
12 nov

Visitatierapport 2019

In de afgelopen periode is de vierjaarlijkse visitatie bij ons afgenomen.

Verschillende partijen en stakeholders hebben meegewerkt aan de visitatie, onder andere een aantal zorgpartijen, de gemeente, het huurdersplatform, collega-corporaties, de raad van commissarissen en medewerkers van ons.

Wij zijn zeer tevreden met het rapport en met de rapportcijfers die u terug kunt vinden op pagina 13.

U kunt hier het volledige rapport vinden.