Direct naar inhoud
Verkoopbeleid aangepast

Verkoopbeleid aangepast

Woonservice IJsselland verkoopt al jaren maximaal 5 woningen per jaar. Dit zijn leegkomende woningen in diverse complexen verspreid over Doesburg. Dit jaar hebben we ons verkoopbeleid heroverwogen.

Minder verkopen

Vanaf 2022 gaan we maximaal 3 sociale huurwoningen per jaar bij mutatie verkopen. Hiervoor zijn een aantal redenen:

  • De grote krapte op de woningmarkt, heel veel woningzoekenden zijn op zoek naar een betaalbare huurwoning;
  • Het advies van ons Huurdersplatform om geheel te stoppen met de verkoop van onze sociale huurwoningen;
  • De zeer beperkte mogelijkheden om nieuwe woningen te bouwen en zo doorstroming te realiseren.

Huurders WIJ voorrang

Bij onze heroverweging hebben wij ook gezocht naar mogelijkheden om doorstroming te bevorderen. Daarom krijgen vanaf 1 juli huurders van WIJ, die een sociale huurwoning vrij maken, voorrang bij de verkoop. Zo kunnen we uiteindelijk meer woningzoekenden helpen aan een sociale huurwoning.

Aanbod en jaarlijkse heroverweging

Woningen uit de geselecteerde woonblokken, waarvan de huur is opgezegd, worden via Reinders Regio Makelaars verkocht. Bij het beschikbaar komen van een koopwoning zal dat ook op onze website, op facebook en via Funda  worden aangekondigd. Jaarlijks gaan we bepalen hoeveel woningen we maximaal verkopen. Dan kunnen we rekening houden met de actuele situatie op de woningmarkt en de kansen die we krijgen voor uitbreiding van onze woningvoorraad.

 

Naar top