Direct naar inhoud
Verhuurdersheffing afgeschaft

Verhuurdersheffing afgeschaft

WIJ gaat meer investeren in voldoende, betaalbare en duurzame woningen.

Beste huurders van WIJ

In oktober 2020 schreef ik een brief met als titel: onze huurders betalen mee aan de verhuurderheffing.

Ik schreef toen dat van elke maandhuur die u betaalt, € 60 rechtstreeks aan verhuurderheffing door WIJ naar de overheid werd overgemaakt. In totaal is dit een kostenpost van ruim 1,6 miljoen euro per jaar voor WIJ.

WIJ heeft zich, samen met alle andere corporaties in Nederland en onder aanvoering van branchevereniging Aedes, sterk gemaakt voor de afschaffing van deze verkapte huurdersbelasting.

Ik ben dan ook heel blij dat ik u kan berichten dat de verhuurderheffing vanaf 2023 wordt afgeschaft.
De afschaffing van de verhuurderheffing is onderdeel van een set aan landelijke prestatie afspraken, ondertekend door het ministerie van BZK, Aedes de Woonbond en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
Wat deze landelijke prestatieafspraken inhouden  voor de woningcorporaties en dus ook voor WIJ, leest u in de infographic

De afspraken vertalen we door in de prestatieafspraken die WIJ maakt met de Bewonersraad WIJ en de gemeente Doesburg. Ook werkt WIJ deze verder uit in haar (meerjaren) begroting.

Het geld van de verhuurderheffing komt daarmee voortaan ten goede aan onze huurders en niet aan het totale huishoudboekje van de landelijke overheid.

En zo hoort het ook!

Met hartelijke groet en veel woonplezier,

Uw directeur bestuurder,
Saskia Hakstege

Naar top