Direct naar inhoud
Verduurzaming is topprioriteit

Verduurzaming is topprioriteit

Meer en meer worden we ons ervan bewust dat we zorgvuldig met onze aarde moeten omgaan.

Meer en meer worden we ons ervan bewust dat we zorgvuldig met onze aarde moeten omgaan. We zien wereldwijd wat de klimaatverandering met ons doet. Het belang van zuinig omgaan met water en energie wordt steeds belangrijker. We ervaren allemaal meer wateroverlast na heftige regenbuien of een langere periode van droogte. En de energiecrisis heeft niet alleen te maken met het opraken van natuurlijke bronnen van onze aarde, maar raakt ons door de enorme prijsverhogingen ook in onze portemonnee.

 

Dicht bij huis

Duurzaamheid helpt! En daaraan kunnen we allemaal ons steentje bijdragen. Eet bijvoorbeeld meer groenten en minder vlees en ga dichter bij huis of met de trein op vakantie. Pak vaker het openbaar vervoer of ga met de fiets en koop lokale maar minder (nieuwe) spullen. Ook in en om het huis is er van alles mogelijk om duurzaam te wonen en te leven.

Wat kunt u zelf doen?

Buiten

Als bewoner(s) van een huis kun je best veel doen. Heb je een woning met een tuin? Bedenk dan goed wat je ermee wilt. Minder bestrating zorgt ervoor dat regenwater sneller in de grond kan infiltreren. Meer groen in de tuin ziet er niet alleen leuk uit maar is ook beter voor de natuur. Vogels, vlinders en heel veel andere dieren zijn u er dankbaar voor! Opgevangen regenwater uit een ton kunt u in droge tijden voor alle planten gebruiken. Minder verharding zorgt voor minder warmteuitstraling op hete zomerdagen en helpt dus uw woomomgeving, maar ook uw woning koeler te houden.

En binnen

Ook in de woning kunt u duurzamer leven. Minder gas gebruikt u door de verwarming iets lager te zetten, deuren goed te sluiten, de verwarming uit te zetten een uur voordat u naar bed gaat en de slaapkamer(s) niet te verwarmen. Let er wel op dat de woning niet vochtig wordt en blijf ventileren voor een gezond binnenklimaat. Folie achter radiatoren en isoleren van buizen zorgt voor meer warmtebehoud. Dicht de kieren in je woning en begin daarbij met de brievenbus. Breng tochtstrips aan en hang gordijnen op (niet voor de radiatoren). Korter douchen met een waterbesparende douchekop bespaart water en gas. Zorg voor goed onderhoud van je installaties en ontlucht radiatoren op tijd. En zo zijn er nog veel meer tips om duurzaam en zuiniger met energie om te gaan. Dit scheelt in uw portemonnee.

Wat doet WIJ aan verduurzaming?

Beleid

Als woningcorporatie werken we hard aan de verduurzaming van uw woningen en leefomgeving. Daarvoor hebben we samen met onze Bewonersraad een duurzaamheidsbeleid vastgesteld. Een winstwaarschuwing vooraf: we kunnen niet alles tegelijkertijd. We investeren veel in het isoleren van woningen en het opwekken van duurzame energie maar doen dat met een plan. We proberen daarin complexen zo snel en goed mogelijk op te pakken. Op dit moment hebben we gemiddeld een energielabel B en in 2028 hebben we geen woningen meer met een energielabel D of lager. Ons uiteindelijke doel is om in 2050 ons gehele bezit co2- neutraal te hebben.

Huurders individueel

Individuele huurders die niet meer op gas maar elektrisch willen koken kunnen dat bij ons aanvragen. Wij brengen dan in de woning een aansluiting voor elektrisch koken aan. Soms is dit niet mogelijk of gewenst; dit bespreken we dan met de huurder. Het verduurzamen van woningen doen we complexmatig; dit levert een kostenvoordeel op waardoor we uiteindelijk méér woningen kunnen verduurzamen. Gezamenlijke huurdersinitiatieven worden op haalbaarheid en in relatie met geplande aanpak van complexen beoordeeld.

Hoofdthema’s duurzaamheidsbeleid WIJ

In ons beleid richten wij ons op energiebesparing, betaalbaarheid en het verbeteren van het wooncomfort. Uitgangspunt is dat door de maatregelen de woonlasten minimaal gelijk blijven maar bij voorkeur dalen. We belasten daarbij een deel van de kosten van de verduurzaming door aan de huurder. Landelijk is afgesproken dat het isoleren van woningen door corporaties niet meer wordt doorberekend in de huur. In vier benoemde hoofdthema’s maken we keuzes en geven we aan welke stappen we zetten.

1.       Duurzaamheid en wonen

We streven naar zo laag mogelijke woonlasten (huur, water enenergie). We kiezen daarbij voor een verhoging van het wooncomfort en een beter milieu. Zo mogelijk zijn we flexibel in de uit te voeren isolatie-, ventilatie- en verduurzamingsmaatregelen en we ondersteunen huurders zo goed mogelijk tijdens de uitvoering. We informeren en begeleiden huurders in de projecten en zorgen ervoor dat nieuwe techniek juist wordt gebruikt en onderhouden.

2.       Duurzaamheid en (onderhoud van) bestaand bezit

Bij voorkeur realiseren we de verduurzaming van onze woningvoorraad op de meest efficiënte wijze. We denken daarbij vooral aan “no-regret” maatregelen als dak-, gevel- en vloerisolatie, kierdichting, HR+++ beglazing, goede ventilatie, elektrisch koken en een zonnestroominstallatie. Zo mogelijk brengen we een aardgasvrije verwarming op lagere temperaturen aan. Jaarlijks willen we meer dan 50 woningen toekomstklaar verduurzamen en we sluiten zoveel mogelijk aan op de volgorde van onze onderhoudsplanning. Warmtepompen (hybride), warmtenetten en zonnestroom zijn zo denken we onmisbaar bij het behalen van de klimaatdoelen. Op dit moment hebben we al 816 woningen met minimaal een A-label.

3.       Duurzaamheid en nieuwbouw

Bij nieuwbouw hebben we het over gebruikte materialen en energieverbruik van het gebouw maar ook over de manier waarop het gebouw wordt gerealiseerd. We bouwen gasvrij en maken gebruik van beproefde technieken maar kijken natuurlijk ook naar nieuwe ontwikkelingen. We proberen zoveel mogelijk materialen en grondstoffen te hergebruiken om zo circulair te bouwen met minder CO2 uitstoot. In een landelijk plan wordt gestreefd naar een volledig circulaire economie in 2050. Huurders en de Bewonersraad participeren in de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten.

4.       Duurzaamheid en werken

Verbeter de wereld, begin bij jezelf! Uiteraard kijken we ook binnen onze eigen organisatie hoe dingen duurzamer kunnen. We stimuleren het gebruik van de fiets door ons personeel, werken meer thuis en kiezen voor duurzame bedrijfsauto’s. We gaan bewust om met ons energieverbruik en streven naar papierloos werken. We scheiden ons afval en hebben meer aandacht voor duurzaamheid bij ons inkoopbeleid en bij het verstrekken van opdrachten.

Circulariteit

Bij al deze thema’s speelt het begrip “circulariteit” een steeds grotere rol. Het uiteindelijke doel daarvan is een wereld zonder afval. Op dit moment denken we steeds beter na over hoe we producten na gebruik kunnen inzetten als grondstof voor nieuwe producten of materialen. In onze praktijk betekent dit dat we goede vrijkomende materialen willen hergebruiken en niet weggooien. Denk daarbij aan het hergebruik van deuren, dakpannen bij sloopwoningen, beplanting en bestrating. Ook zaken in een woning worden niet zomaar weggegooid; zijn ze heel en functioneren ze goed dan kunnen bijvoorbeeld sanitair, verwarmings-ketels en ventilatie units vaak hergebruikt worden!

Een voorbeeld van een project

Op dit moment zijn we volop in overleg over de verduurzaming van 43 woningen in 2023 en 2024. Met huurders van complexen in de straten Allersmaat en Hermaat bespreken we wat we allemaal kunnen/willen gaan doen in de woningen. Daarbij letten we er natuurlijk ook op wat dit betekent voor de bewoners en hoe we hen kunnen helpen en ondersteunen bij de uitvoering. Naast het uitvoeren van isolatie werkzaamheden en het leggen van zonnepanelen hopen we deze woningen meteen gasloos te kunnen maken.

Lees ons duurzaamheidsbeleid op de website

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp dat de komende jaren nog meer impact voor ieder van ons zal hebben. Als woningcorporatie proberen we met de vele aspecten rekening te houden en is het voor ons een onderwerp met topprioriteit. Ons beleid en de aanpak zullen zich blijven ontwikkelen. Op onze website, www.stwij.nl kunt u onder “Over ons” en “documenten” ons duurzaamheidsbeleid terugvinden. Hebt u vragen of opmerkingen over dit onderwerp dan kunt u dat natuurlijk altijd via onze mail, algemeen@stwij.nl of telefonisch 0313-490800 laten weten.

Naar top