Direct naar inhoud
Persbericht: Woonservice IJsselland wil verbetering Doesburgse huurwoningmarkt

Persbericht: Woonservice IJsselland wil verbetering Doesburgse huurwoningmarkt

Onderstaand persbericht hebben wij vandaag naar de Regiobode en de Gelderlander verstuurd.

Persbericht

Woonservice IJsselland wil verbetering Doesburgse huurwoningmarkt
De zoektijd voor een huurwoning is sterk opgelopen

Meer dan 200 reacties op één woning
Woningzoekenden die in Doesburg willen wonen tekenen gemiddeld pas na 1,5 jaar actief zoeken een huurcontract met Woonservice IJsselland. De zoektijd is sinds 2016 een jaar langer geworden. Het aantal reacties op een woningadvertentie is in dezelfde periode enorm gestegen. Van gemiddeld 60 naar 217 met uitschieters boven de 1000. Dit blijkt uit een analyse van gegevens uit Entree, de organisatie die de regionale woonruimteverdeling verzorgt. Woonservice IJsselland is daar, samen met 20 andere woningcorporaties in de regio Arnhem-Nijmegen, bij aangesloten.

Bij onze missie hoort een acceptabele zoektijd
Woonservice IJsselland heeft de missie om in Doesburg betaalbaar, duurzaam en prettig wonen te realiseren. Directeur bestuurder Saskia Hakstege vindt dat hier ook bij hoort dat woningzoekenden binnen een acceptabele tijd een huurwoning kunnen vinden. Het gaat om starters én doorstromers die binnen Doesburg of naar Doesburg willen verhuizen. Doesburg is een aantrekkelijke stad voor veel mensen. De belangrijkste doelgroep van de woningcorporatie zijn mensen met een smalle beurs die zijn aangewezen op een sociale huurwoning. Voor hen trekken we aan de bel, aldus Saskia Hakstege.

Toegenomen vraag en weinig nieuwbouw
Veel kleine huishoudens zijn op zoek naar een woning. Door gezinsverdunning, een toenemend aantal echtscheidingen en jongeren die op zoek zijn naar hun eerste woning zijn er veel gegadigden.  Steeds meer alleenstaanden wonen in een woning. Tel daarbij op dat er meer mensen vanuit het westen naar het oosten van het land verhuizen, dat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen, dat bijzondere doelgroepen minder vaak in instellingen wonen en dat statushouders met voorrang gehuisvest worden. Dit alles, in combinatie met het feit dat er jarenlang weinig woningen gebouwd mochten worden (bevolkingskrimp), verklaart  de krapte op de woningmarkt. Meer doorstroom mogelijkheden zijn nodig om huurwoningen vrij te maken. Doorstroming komt op gang als huurders met een wat grotere beurs kunnen verhuizen naar woningen met een middenhuur of naar goedkope koopwoningen. Of als oudere huurders kunnen verhuizen naar een beter geschikte woning.

Regionale Woondeal moet zorgen voor 25.000 nieuwe woningen
Het landelijke woningtekort is volop in het nieuws en het speelt ook hier. Woningcorporaties in de regio Arnhem-Nijmegen hebben hun steun gegeven aan de Regio Woondeal. In deze deal hebben gemeenten  afspraken gemaakt over de bouw van 25.000 woningen in de periode tot 2025. Hieraan willen we in Doesburg ons steentje bijdragen.

Onvoldoende geschikte woningen voor ouderen (met een zorgvraag)
Ook in Doesburg is de vergrijzende bevolking een uitdaging. De babyboom generatie is omvangrijk en al deze mensen komen zo langzamerhand in de leeftijd waarbij vaker zorg nodig is. Omdat van ouderen verwacht wordt dat zij langer  zelfstandig thuis blijven wonen, is zorg aan huis steeds belangrijker. Dit vraagt om geschikte, kleinere woningen met gelijkvloerse voorzieningen. Veel ouderen kunnen niet doorstromen vanuit hun inmiddels te grote eengezinswoningen, omdat voor hen geschikt aanbod ontbreekt.

Actuele woonvisie belangrijk
Momenteel praat Woonservice IJsselland met plaatselijke belanghouders om haar ambities voor de komende jaren te verkennen en deze af te stemmen. Doelen zijn het verbeteren van de positie van woningzoekenden en van ouderen met een zorgbehoefte. Een nieuwe woonvisie zal passende antwoorden moeten geven. Deze wordt opgesteld na de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2022. Het is tijd voor actie! De woningmarkt moet van het slot en moet meer gaan doorstromen. Eigenlijk kunnen we niet langer wachten. Daarom zijn we ook blij met de start van de bouw van 24 huurappartementen aan de Halve Maanweg in Doesburg.

Artist impression nieuwbouw Halve Maanweg in Doesburg

 

Einde persbericht

Naar top