Direct naar inhoud
Huurverlaging voor huurders met een laag inkomen

Huurverlaging voor huurders met een laag inkomen

Dit jaar gaat voor sommige huurders de huur niet omhoog maar omlaag.

Deze huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen. In dit bericht leest u meer hierover. En u leest wanneer huurders het bericht van ons krijgt waarin staat of uw huur omhoog of omlaag gaat.

Wie krijgt huurverlaging?

Huurders krijgen de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:

  • U woont op 1 maart 2023 in uw huurwoning.
  • Uw huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
  • U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt).
  • U woont met 2 of meer personen en uw inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt).

Moet u doorgeven hoe hoog uw inkomen is?

Nee, dat is niet nodig. Wij horen van de Belastingdienst of iemand wel of niet recht heeft op huurverlaging. De Belastingdienst vertelt niet hoeveel men precies in 2021 heeft verdiend.

Wanneer en hoeveel gaat de huur omlaag?

Als uw huur omlaag gaat, gebeurt dat op 1 juli 2023. Hoeveel de huur omlaag gaat, is voor iedereen verschillend. We verlagen de huur naar € 575,03 per maand.

Wanneer krijgen huurders bericht?

  • Geldt de huurverlaging niet voor u? Dan gaat uw huur op 1 juli waarschijnlijk iets omhoog. U krijgt daarover bericht in april.
  • Geldt de huurverlaging wel voor u? Dan krijgt u ook bij de aankondiging van de jaarlijkse huurverhoging bericht van ons over de huurverlaging.

Moet u zelf iets doen om huurverlaging te krijgen?

Als u 2021 een laag inkomen had, hoeft u niets te doen. U krijgt in april vanzelf bericht van ons over de huurverlaging.

Had u in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel? En krijgt u in april van ons een brief dat uw huur omhoog gaat, maar u denkt dat u wel recht heeft op een lagere huur? Neem dan contact met ons op via algemeen@stwij.nl.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op website van onze koepelorganisatie Aedes: www.Aedes.nl of de Woonbond: www.woonbond.nl. Of bel met ons telefoonnummer 0313-490800.

Naar top