Direct naar inhoud
Convenant woningaanpassingen

Convenant woningaanpassingen

Op 12 juli ondertekenden Saskia Hakstege (WIJ) en Birgit van Veldhuizen (gemeente Doesburg) het convenant WMO.

Hieronder leest u het persbericht van de gemeente Doesburg.

 

Persbericht Gemeente Doesburg

Datum: 15 juli 2021


 

Woonservice IJsselland en gemeente Doesburg tekenen convenant woningaanpassingen

De gemeente Doesburg en Woonservice IJsselland (WIJ) faciliteren inwoners met specifieke woonbehoeften zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor zijn soms kostbare woningaanpassingen nodig. Om te zorgen dat de aanpassingen optimaal worden ingezet, maakten de corporatie en de gemeente afspraken en legden deze vast in een convenant. Bijvoorbeeld over het toewijzen van aangepaste huurwoningen aan nieuwe bewoners en over vergoeding van de aanpassingen. “Door deze afspraken zullen de kosten voor zowel de gemeente als WIJ teruggedrongen worden en kunnen bewoners van huurwoningen sneller geholpen worden”, aldus wethouder van Veldhuizen.

 

Voorrang bij levensloopgeschikte en rolstoelgeschikte woningen

Één van de afspraken in het convenant is dat levensloopgeschikte en rolstoelgeschikte woningen die vrij komen, bij voorrang worden toegewezen aan mensen die hiervoor een verhuisindicatie hebben gekregen. Ron Droste van WIJ: “Hierdoor worden kostbare woningaanpassingen optimaal hergebruikt en hoeven gewone woningen niet verbouwd of aangepast te worden met bijvoorbeeld een traplift”. De meeste nieuwbouw woningen van WIJ zijn al toekomstbestendig ingericht.

 

Een passende woning

Bij het maken van de afspraken gaan de gemeente en WIJ uit van de Wmo. Daarin staat dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig moet kunnen wonen in de eigen leefomgeving, mee moet kunnen doen en zelfredzaam moet kunnen zijn. De gemeente zorgt voor maatschappelijke ondersteuning, zoals een woningaanpassing. Maar het wonen in een passende woning is een gedeelde verantwoordelijkheid van de bewoner, de gemeente en de woningcorporatie. Om duidelijkheid te geven aan alle betrokkenen maakten WIJ en de gemeente met elkaar afspraken. Het convenant zorgt voor duidelijkheid over de mogelijkheden en maakt het gemakkelijker om tot een snelle oplossing te komen voor de bewoner.

 

Aanpassingen zijn altijd maatwerk

Sommige kleine woningaanpassingen zoals eenhendelmengkranen en anti slip vloeren in badkamers worden zo nodig standaard door WIJ geleverd. Huurders met een grotere behoefte aan een woningaanpassing kunnen zich melden bij de gemeente voor een intake gesprek. De gemeente bekijkt met de bewoner de wensen en mogelijkheden. Op basis van de wet wordt beoordeeld welke aanpassing nodig is. Afhankelijk van de situatie van de bewoner wordt in sommige gevallen gevraagd om een eigen bijdrage te betalen.

 

 

 

 

Naar top