Direct naar inhoud
Afspraken voor 2023

Afspraken voor 2023

Bewonersraad WIJ, Gemeente Doesburg en Woonservice IJsselland maken afspraken voor 2023

Op vrijdag 9 december ondertekenden Eddy ter Braake en Anita Nieuwenhuis namens de Bewonersraad WIJ, Wethouder Birgit van Veldhuizen namens de gemeente Doesburg en Saskia Hakstege namens Woonservice IJsselland de prestatieafspraken voor 2023. Alle drie spreken zij hiermee hun vertrouwen uit in de samenwerking om te werken aan voldoende, betaalbare en duurzame woningen voor huurders en woningzoekenden in leefbare wijken en buurten in ons mooie Doesburg. Komend jaar werken partijen onder meer samen aan: de woon(zorg)visie voor Doesburg, de plaatsing van 15 tijdelijke woningen, vroegsignalering bij betalingsachterstanden, het signaleren en de aanpak van probleemsituaties, een onderzoek naar de inzet van de Voorzieningenwijzer, verduurzaming naar A+ van 43 woningen in Beinum en het plan voor een vervolg van het project Proeftuin Aardgasvrije Wijk in de Ooi.

Op naar een vruchtbare samenwerking in 2023!

 

Op de foto van links naar rechts wethouder Birgit van Veldhuizen (wethouder Doesburg) , Saskia Hakstege (directeur bestuurder WIJ), Eddy ter Braake (lid Bewonersraad WIJ) en Anita Nieuwenhuis (lid Bewonersraad WIJ)

 

Naar top