Actueel

Tevredenheidsonderzoek

  • 17-06-2019

Alle huurders van Woonservice IJsselland ontvangen half juni een brief over een tevredenheidsonderzoek. Daarin nodigen wij huurders uit om een digitale vragenlijst in te vullen. Bewoners van Grotenhuys en de Maartenshof ontvangen deze lijst op papier.

Lees meer

Maatschappelijke visitatie

  • 17-06-2019

Onze woningcorporatie laat zich dit jaar visiteren. Volgens de Woningwet zijn alle woningcorporaties dit een keer per vier jaar verplicht

Lees meer

Huurdersplatform zoekt nieuwe leden

  • 03-06-2019

Het Huurdersplatform behartigt de belangen van onze huurders. Zij denkt mee in het beleid en adviseert over praktische zaken. Het is belangrijk dat alle wijken in Doesburg vertegenwoordigd worden in het platform.

Lees meer

2018 in beeld

  • 14-05-2019

Wij hebben de belangrijkste punten uit 2018 in beeld gebracht.

Lees meer

Jaarverslag 2018

  • 23-04-2019

Door de accountant is een goedkeurende verklaring afgegeven en het jaarverslag is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

Lees meer