17 jul

Tekenen overeenkomst

De overeenkomst voor de herstructurering van de 95 woningen op de Ooi is getekend.

OptimumPlus start in maart 2019 met de sloop van 33 eengezinswoningen in de eerste fase. Direct daarna wordt gestart met de bouw van de levensloopbestendige woningen die eind 2019 worden opgeleverd.

(het ondertekenen van de overeenkomst door de directeuren van OptimumPlus en de directeur-bestuurder van Woonservice IJsselland)