Image
15 jul

Start bouw Halve Maanweg

Op maandag 12 juli is de aannemingsovereenkomst tussen Woonservice IJsselland en Reinbouw BV getekend.

WIJ als trotste opdrachtgever

Dit project heeft de werknaam “Nieuwe Halve Maan”. Op de foto ziet u Saskia Hakstege, directeur van WIJ en Jos de Bruijn, technisch directeur van Reinbouw BV uit Dieren. Op de achtergrond een artist-impression van het prachtige nieuwe appartementencomplex.

Voorbereiding en het complex

Na het sluiten van ons oude kantoor heeft het gebouw tijdelijk andere functies vervuld. Al langer vinden we de locatie, aan de rand van de binnenstad, een prachtige plek om woningbouw te realiseren. We ontwikkelden mogelijke plannen en Architectengroep Gelderland presenteerde op basis daarvan een goed ontwerp. In het gebouw komen 24 huurappartementen. Drie daarvan hebben een iets hogere huur en 21 woningen vallen binnen het sociale segment. In de voorbereiding zijn er onder andere ook afspraken gemaakt over voldoende parkeerruimte en de bestrijding van de Japanse Duizendknoop. Deze hardnekkige plant had zich op de bouwlocatie gevestigd en wordt volledig weggehaald voordat de bouw start. Daarnaast was er intensief overleg met omwonenden. Na een ongegrondverklaring van de laatste bezwaren staat er wat WIJ betreft niets meer in de weg voor de realisatie van dit voor Doesburg zeer gewenst nieuwbouwproject.

Start en verhuur

In oktober start Reinbouw BV met de bouw. De aannemer en WIJ gaan samen een verhuur-brochure samenstellen. Daarin komt alle informatie over de nieuwe appartementen. Naar verwachting presenteren we deze brochure dit najaar. Wij zullen dit op diverse media voor belangstellenden duidelijk maken. In de eerste helft van 2022 worden dan de nieuwe appartementen  toegewezen. Inwoners van Doesburg krijgen daarbij een speciale positie. Met deze nieuwbouw helpen we het woningtekort in Doesburg te verbeteren. De 24 nieuwe appartementen zijn dan ook bijzonder welkom. Wanneer alles volgens planning gaat dan kunnen de bewoners hun appartement voor eind 2022 betrekken.