13 sep

Persbericht - Barbecue in huis oorzaak koolmonoxidevergiftiging Doesburg

Geachte huurders en bezoekers van onze website, Woonservice IJsselland heeft naar aanleiding van de berichtgeving in de media tijdens de laatste dagen een persbericht opgesteld en uitgestuurd. Wij willen hiermee duidelijkheid geven en waar nodig onze betrouwbaarheid en onze goede naam herstellen. Namens Woonservice IJsselland, Saskia Hakstege Directeur Bestuurder

PERSBERICHT

Barbecue in huis oorzaak koolmonoxidevergiftiging Doesburg

Niet de verwarmingsketel maar een houtskoolbarbecue binnenshuis is de oorzaak geweest van de koolmonoxide vergiftiging die woensdagmorgen het leven kostte van een bewoner in Doesburg. Onderzoek heeft aangetoond dat de ketel geen gebreken vertoonde die het vrijkomen van koolmonoxide zouden kunnen hebben veroorzaakt.

Aanbod

Directie en medewerkers van de woningcorporatie leven zeer mee met het gezin waarvan de bewoonster en een dochter in het ziekenhuis zijn opgenomen en de vader is overleden. Binnen de mogelijkheden van de woningcorporatie zal alles worden gedaan om de familieleden te helpen.

Onrust door berichtgeving

Bij verhuurder Woonservice IJsselland zijn alle medewerkers enorm aangeslagen door het incident waarbij naast de noodlottige gevolgen voor de familie ook onrust is ontstaan onder bewoners in de omgeving van de woning aan de Monseigneur Bekkerslaan. Onrust die voor een belangrijk deel is ontstaan door de verdenking dat het giftige koolmonoxide zou zijn ontstaan door een defecte of niet op tijd onderhouden verwarmingsketel.

Het politieonderzoek laat zien dat de oorzaak van het vreselijke incident niet aan de ketel heeft gelegen. Deze is nauwkeurig onderzocht door KIWA. Dat er onrust bij de, in de omgeving wonende, bewoners is ontstaan is voor een belangrijk deel te wijten aan de berichtgeving in de media die naar nu blijkt ten onrechte de verantwoordelijkheid heeft gezocht bij de woningcorporatie. Woonservice IJsselland betreurt het zeer dat hierdoor haar betrouwbaarheid en goede naam mogelijk in het geding zijn gekomen.

CV onderhoud

Woonservice IJsselland heeft met Geas Energiewacht een contract waarbij de ketels om het jaar worden gecontroleerd en schoongemaakt. Huurders worden actief benaderd voor een afspraak. Daarnaast is er een service contract, waarbij huurders altijd voor storingen kunnen bellen. Ook wanneer er ongerustheid is over de werking van de ketel, kan worden gebeld. Helaas is er de afgelopen dagen onduidelijkheid ontstaan over het niet op tijd onderhouden van ketels. Het is gebleken dat de sticker op de ketel niet in alle gevallen de juiste onderhoudsdatum aangeeft. Dit betreurt de corporatie zeer en dit was helaas ook niet bekend. De actie die de verhuurder op korte termijn onderneemt is te zorgen dat op alle stickers de correcte onderhoudsdatum staat. Huurders kunnen dit dan zelf in de gaten houden . Voor nu kunnen huurders de onderhoudsdatum van de ketel in hun woning bij Woonservice IJsselland opvragen. Ook gaat de corporatie huurders die niet hebben gereageerd op een onderhoudsverzoek benaderen. We scherpen de procedure aan.

Extra inzet

Directeur Saskia Hakstege neemt de ontstane onrust zeer serieus en laat met verhoogde inzet de ketels waar nodig of gewenst controleren. Daar waar een onderhoud langer op zich heeft laten wachten dan de geplande periode zal dit versneld worden opgepakt. Er is geconstateerd dat er maximaal een jaar vertraging kan zijn opgetreden. Ook wordt onderzocht waardoor een mogelijke vertraging is ontstaan. Er is geen aanleiding te denken dat ketels onveilig zijn.