Direct naar inhoud
Ontwikkeling visie op duurzaamheid samen met Huurdersplatform

Ontwikkeling visie op duurzaamheid samen met Huurdersplatform

Corporaties hebben als doel gesteld dat al hun huurwoningen in 2050 CO2-neutraal zijn. Hoe Woonservice IJsselland dit wil bereiken leggen we vast in een duurzaamheidsbeleid.

Bij het bepalen van ons beleid staat natuurlijk de huurder centraal.

Hoe blijven bijvoorbeeld de woonlasten (huur en energiekosten) betaalbaar en welke technieken kiezen we en welke impact hebben deze op het wooncomfort?

Omdat de keuzes die we maken bij de verduurzaming een grote impact hebben op onze huurders hebben wij besloten om ze vroegtijdig te betrekken bij het bepalen van ons beleid.

Namens het Huurdersplatform nemen Jan Gansner en Eddy ter Braake deel aan de werkgroep voor het opstellen van onze duurzaamheidsvisie. Samen met hen bespreken we uitvoerig alle onderwerpen en keuzemogelijkheden op het gebied van de verduurzaming van ons bezit en onze organisatie.

Dit is voor Woonservice IJsselland de eerste keer dat we  huurders zo vroeg bij het bepalen van ons beleid betrekken. Zowel de leden van het Huurdersplatform  als onze medewerkers zijn erg enthousiast over deze pilot-samenwerking.

Voor de komende tijd staan er nog diverse overleggen gepland. De presentatie van onze visie wordt in de 2e helft van dit jaar verwacht.

Naar top