Image
23 feb

Nieuwbouw Halve Maanweg weer een stukje dichterbij

De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van 24 appartementen aan de Halve Maanweg is op 17 februari 2021 door de gemeente Doesburg verleend.

Hiermee is een volgende stap gezet. Ondanks bezwaren van een aantal omwonenden op het bestemmingsplan, die nog inhoudelijk door de Raad van State behandeld moeten worden, zijn we weer en stukje verder. We hopen eind mei van dit jaar de definitieve uitspraak van de Raad van State te hebben.

Op de locatie heeft lang het kantoor en de werkplaats van Woonservice IJsselland gestaan. Eind 2018 is het gebouw gesloopt in afwachting van de nieuwbouw.  Daarna is de bodemvervuiling gesaneerd en heeft er archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Dit alles in voorbereiding voor de nieuwbouw. Architectengroep Gelderland uit Zelhem heeft een prachtig ontwerp gemaakt en samen met een klankbordgroep, bestaande uit diverse vertegenwoordigers  uit de Doesburgse samenleving, is het plan uitgewerkt.

Inmiddels zijn een aantal aannemers gevraagd om een prijsaanbieding uit te brengen, We hopen dit jaar te starten en de lang verwachte nieuwbouw medio 2022 te kunnen opleveren.  Er komen 21 sociale huurappartementen in het duurdere segment. Drie grotere appartementen worden in de vrije sector huur gerealiseerd. Onder de woningen komen 38 parkeerplaatsen in 2 stallingsruimten. Achter de nieuwbouw richting de brandweerkazerne worden er 30 openbare parkeerplaatsen gerealiseerd. Bij vier parkeerplaatsen worden laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst.

Met deze woningen spelen we in op de vraag naar huurappartementen in Doesburg en leveren we een kleine bijdrage aan de oplossing van  het woningtekort. Zowel landelijk als in Doesburg is er een grote vraag naar woningen. Voor veel huurders is dit ook een uitgesproken kans om door te stromen naar een passende woning dichtbij binnenstad. Doorstromers uit Doesburg hebben bij nieuwbouw voorrang op de toewijzing.