Image
17 jun

Maatschappelijke visitatie

Onze woningcorporatie laat zich dit jaar visiteren. Volgens de Woningwet zijn alle woningcorporaties dit een keer per vier jaar verplicht

De visitatie wordt uitgevoerd door Raeflex. Met de visitatie willen wij beter verantwoording afleggen over onze maatschappelijke prestaties. De visitatiecommissie spreekt met medewerkers van onze organisatie, met vertegenwoordiging van onze huurders, Gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen en collega corporaties.

Wij verwachten dat in oktober/november 2019 het visitatierapport gereed is.