29 jul

Huurdersplatform wordt Bewonersraad

Het Huurdersplatform besluit voortaan door te gaan onder de naam Bewonersraad WIJ.

De Bewonersraad WIJ werkt aan de eigen bekendheid bij de huurders van WIJ, aangezien zij hen formeel vertegenwoordigen.
Dit past goed bij de ambitie van WIJ om de huurderbetrokkenheid te vergroten.
Voortaan wordt de nieuwe naam in alle uitingen gebruikt.