Image
10 jan

Forse stijging energietarieven

De huishoudelijke energietarieven voor 2019 zijn bekend. Zoals verwacht gaat de energierekening van huurders fors omhoog.

Dit kan oplopen tot wel 20%. Dit is een politieke beslissing. Door belastingverhogingen stijgen zowel de tarieven voor aardgas als elektriciteit.

 

Kosten op basis gemiddelde tarieven

Alle energieleveranciers hanteren eigen tarieven. De onderstaande kosten zijn gebaseerd op een gemiddelde van de tarieven van drie grote bedrijven: Eneco, Essent en Nuon. Uitgangspunt is een huishouden met een jaarlijks gasverbruik van 1.800m³ en een elektriciteitsverbruik van 3.000 kWh (Kilowatt per uur). De optelsom van variabele en vaste kosten leidt dan voor het gas en elektra  tot een jaarrekening van € 2.342,-. Dit betekent een maandelijkse energienota van € 195,- voor dit huishouden.

 

Complexmatige Verduurzaming

Woonservice IJsselland heeft een beleid waarin de verduurzaming van woningen een speerpunt is.

Door de aanpak van woningcomplexen verbeteren wij de isolatie en brengen wij waar mogelijk zonnepanelen aan. Daarmee zorgen wij voor energiebesparende maatregelen: een lager gasverbruik en opwekking van eigen elektriciteit. Zo zijn de Acaciastraat en de Julianastraat de afgelopen jaren al sterk verbeterd. Voor 2019 staat de verduurzaming van 39 woningen aan de Seringenlaan e.o. in de planning. De nieuwe woningen in de wijk de Ooi, die in 2019, 2020 en 2021 worden opgeleverd, worden woningen met zonnepanelen en zonder een gasaansluiting.

Niet alles in één keer

Deze nieuwbouw en alle verduurzamingsmaatregelen vergen flinke investeringen. Ook voor onze organisatie betekent het veel werk om de juiste maatregelen in de verschillende complexen voor te bereiden en te laten uitvoeren. Daarnaast is het ook niet makkelijk goede bedrijven, die het werk kunnen uitvoeren op het moment dat wij dat willen, te vinden. De verduurzamingsmaatregelen kunnen dan ook niet allemaal op korte termijn gerealiseerd worden maar zullen jaren in beslag nemen.