Image
19 mei

Bewonersraad WIJ werkt samen met de Woonbond

Op 12 mei heeft de Bewonersraad WIJ een overeenkomst met de Nederlandse Woonbond getekend.

Maarten Groen was als senior adviseur en energieconsulent van de Woonbond ondertekenaar van de overeenkomst. Namens de Bewonersraad hebben Frans van der Krul en Eddy ter Braake getekend. Ook directeur-bestuurder Saskia Hakstege van Woonservice IJsselland heeft haar handtekening gezet onder deze samenwerking. Vanaf nu gaat de Woonbond de Bewonersraad ondersteunen bij hun rol in wijk De Ooi, waar in een startgebied gewerkt wordt aan een warmtenet

De Bewonersraad vertegenwoordigt de huurdersbelangen binnen Woonservice IJsselland en daarmee ook die binnen het project aardgasvrije wijk de Ooi. Alle belangrijke beslissingen worden gedeeld en besproken met de Bewonersraad. In het startgebied voor het warmtenet staan 171 woningen met mensen die huren bij Woonservice IJsselland. Lid Frans van der Krul: “De Bewonersraad vindt het belangrijk dat het alternatief voor aardgas echt duurzaam en groen is. Daarnaast willen we dat de woonlasten voor huurders neutraal blijven of lager worden, het woon- en leefcomfort hetzelfde blijft of verbetert.

Maarten Groen heeft een goed gevoel bij deze samenwerking. “De Invloed als huurdersorganisatie vraagt om de goede rolopvatting en ook van de andere partijen een open mind naar de huurders en hun vertegenwoordiging. Voor veel projecten, ook binnen de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken staat en valt het succes met draagvlak onder huurders. Het samen uitdragen van goede plannen is de kritische succesfactor. De bewonersraad en de samenwerking met ondersteuning van de Woonbond biedt kansen voor de wijk de Ooi en haar bewoners en in het bijzonder de huurders en hun belangen in het startgebied.